Do čela národa jen čisté občany!

V době, kdy probíhal po skončení 2. sv. války Norimberský proces s nacistickými zločinci ,tisíce nevinných lidí putovalo u nás do jiných koncentračních táborů. Nad jejich vchody sice nebylo napsáno "Arbeit macht frei", ale způsoby likvidace lidí, bezpráví a beznaděje je zde vládly nad odsouzenými. V duchu Benešovy provýchodní politiky, stali jsme se státem mstitelů, odplácející zlo ještě větším zlem po tzv. květnovém osvobození 1945. Pamatuji se, jak po městě chodili naši někteří lidi s rudou páskou na rukávu s nápisem RG-rudý gardista.

Utkvěla mně v mysli příhoda, jak takový rudý gardista mlátil ocelovým prutem svázaného gestapáka, a to tak silně, až mu z břicha vyhřezly střeva. Na jičínském náměstí se vytvořila z těchto "revolučních" lidí, ve skutečností lidských hyen, ulička hanby, kudy museli projít odsouzení na smrt z Valdštejnova zámku, kde tehdy sídlil krajský soud, až k protější trestnici, kde odsouzený musel dojít na dvůr, kolem otevřené rakve, aby vystoupil na pódium portál šibenici. Naši "revoluční" – hyeny - tyto lidi mlátili, dokonce i jeden z nich použil ručního boxera tak, že po zásahu na žaludek omdleli. Pak se z těchto "revolucionářů" vyklubali všehoschopní komunisté. Je jich touha přijít snadno k majetkům byla touto dobou neukojena. Po únoru si přišli opět na své jako vyhlášení zloději, kteří okrádali své oběti v rámci vyhlášení třídního boje proletariátu s buržoazií. Kradli vesele dál za socialismu. V každém kraji je dnes najdeme způsob dnešního tunelování a potrestání jim vyhovuje. Jsou neponaučitelní v zlodějnách. V jejich šlépějích jdou jejich potomci, mnozí coby sametoví revolucionáři snoví mocipáni.

Tak jako po květnu 1945 vládla národu všehoschopná lůza pod standartou "Národní fronty",tak to vidím i dnes po sametové revoluci. Nic nového pod sluncem. Jen metody jsou rafinovanější, revolucionáři záludnější, ale podstata je stejná - likvidovat nepohodlné odpůrce nové totality. I dnes vládne českému národu "Národní fronta". V parlamentu táhnou za jeden provaz, co se týče svých osobních výhod: třinácti platů (donedávna čtrnácti), v době nemoci tři měsíce plný plat (donedávna šesti měsíců) a žádná parlamentní strana není pro zákaz KSČM jako nástupnické organizace Komunistické stranu Československa, uctívající modlu Lenina a Gottwalda s rudou fanglí. Která strana nemá majetek, nemá šanci přestoupit 5 % hranici, a tím se dostat do parlamentu, poslanecké sněmovny. Zákon trhu je i zde, trhovníci mezi sebou handlují s politickými idejemi jako všemi mastmi mazaní čachráři a šejdíři. Nedostává se jim vyšší mravní princip.

Když chceš poznat jejich charakter, pátrej po jejich minulosti. Rádi ji totiž zastírají, chtějí mít snadný život, bez námahy, ne jako ten prostý a poctivý, co následuje Krista, i když často není věřícím, ale má od narození smysl pro čest a pravdu, smysl pro spravedlnost a zastávat se utlačovaných. Kolaboranti byli v každém režimu. Jsou i v tomto režimu. Jen si přeměnili saka a na místo, aby nespolupracovali s KSČ, pracují dnes proto pro ODS, ČSSD, KDU-ČSL. Neboli "stará střeva nový prejt". Sametovou revolucí jako květnovou revoluci a únorovým pučem se nenastolila vláda spravedlnosti. Je to rafinovaný podvod na českém národu s tichou podporou jak východu, tak západu. Historie je učitelkou života. Nespoléhejme na východ ani na západ. Spoléhejme se jen sami na sebe! Pravda žije! Škoda jen, že tolik málo lidí ji po pravdě zná. Ti se nedali zastrašit a píší o ní, pokud je zájem ji zveřejňovat. Musíme si říkat pravdu do očí, jinak se jako národ propadneme mezi silnými a mocnými. Žádný režim založený na lži nikdy nezvítězil, aby přetrval věky. Ani režim sametových podvodníku nemůže přežít, pokud český národ bude vědět pravdu o podvodech. Nejhorší bída není hmotná, ale duchovní. S takovým člověkem je to jako s Jidášem. Nečekejme od EU ochranu národa.

Žďár nad Sázavou, ocelové srdce komunistů před i po sametu. Zde byl v r. 1968 za éry bolševika Dubčeka vedoucím tajemníkem Rudolf Hegenbart, který se stal jednou z vůdčích osobností podvodu - 17. listopadu 1989 - vydávaného za sametovou revoluci (viz. Dolejšího Analýza). Dodnes bydlí v nedaleké obci Cikháj pod Žáhákovou horou. Bratr lidovec Ing. Josef Lux si vzal ke své pomoci ambiciózního Ing. Jana Kasala ze Žďáru. Ten v roce 1990 byl v OF spolu s Ing. Mojmírem Klasem, do listopadu 1989 členem KSČ a místopředsedou ONV tamtéž. Klas se pak stal předsedou ONV a bratr Kasal místopředsedou ONV a předsedou rehabilitační komise. Z jeho návodu začalo se s pronásledováním zrehabilitovaných učitelů na základě mimosoudních rehabilitací. Klas byl protěžovaný s. Miroslavou Antlovou, funkcionářkou ONV a předsedkyní ZO KSČ. Ona a její muž, JUDr. Antl figurovali u procesu s Rudolfem Slánským a spol. Ona jako zapisovatelka a on jako Urválkův pomocník.

V 60. letech, aby se zapomnělo na přehmaty KSČ, byli oba dáni do nového místa na Moravě a za prací dojížděli do Žďáru. JUDr. Miroslav Antl je jejich syn, donedávna královéhradecký státní zástupce, dnes jmenován ministrem vnitra St. Grossem do funkce ředitele republikového úřadu vyšetřování. Jeho prostřednictvím chce prý vláda bojovat proti korupci a hospodářské kriminalitě. Vzniká otázka, zda bývalí komunističtí bossové a mafiáni půjdou za Antla za mříže. Doposud jsou všichni na svobodě.

MUDr. Jaroslav Lhotka