Komentáře:

Odmítáme útoky na Benešovy dekrety


NDS jednoznačně odsuzuje kampaň Rakouska a Německých neonacistů proti Benešovým dekretům. Odsuzujeme dvojaký postoj EU a zamlžování faktu, že Evropský parlament zpochybňuje Postupimskou konferenci a výsledky II.světové války. Po Mnichovu 1938 bylo vyhnáno z pohraničí 740 tis. Čechů.

Kdo se jim omluvil ze SRN a Rakouska? Evropské socialistické strany hrají na "internacionalistickou strunu" a proto i naše ČSSD hraje s národními zájmy falešnou kartu. Žádáme, aby Bernd Posselt (SL) byl vyhoštěn natrvalo z ČR za výroky o vině Čechů na Mnichovské dohodě. Byli to Sudetští Němci, kteří ze 72 % zradili svou Vlast a chtěli do Říše, nechť v ní zůstanou. Dále navrhujeme, aby podniky v pohraničí, které v cizím zájmu skupují nemovitosti a půdu, opírající se o tzv. "Bílé koně" sudetoněmeckých extrémistů byly zkonfiskovány a viníci těchto podvodů na "děravé legislativě" byli potrestáni.

Předsednictvo NDS


Fenomén jménem Le Pen

Evropou obchází strašidlo nacionalismu – děste se lidé, tedy alespoň podle zaujatých komentářů prorežimního tisku. Ve skutečnosti se pár nadšených stoupenců té jediné správné vize fungování světa založené na vizi multirasové a multietnické společnosti v kulisách národně inertního světového superstátu. Povyk způsobil fakt, že šéf francouzské Národní fronty nejen, že v prezidentských volbách ve Francii nejenže uspěl, ale i postoupil do druhého kola, aby se utkal se současným prezidentem Jacquesem Chirakem, což představuje historický úspěch FN i samotného jejího vůdce Jean-Marie Le Pena.

Je evidentní, že Jean-Marie Le Pen do vizí tvůrců nových pořádků nezapadá – inu politik hájící národní zájmy, odmítající vizi evropského sjednocování pod hlavičkou hydry EU a bojující proti přílivu nežádoucích emigrantů a utečenců globalizátorům zkrátka nevoní a není dost „košer“.

Vítězné tažení nacionalistů napříč Evropou je již faktem a je jen otázkou, kdy jeho standarta zavlaje i nad naším zákonodárným sborem, vládou a posléze Hradem. Nejprve bude ovšem nutno kompletně vyčistit ten stávající Augiášův chlév od všech zaprodanců, zrádců a vlastizrádců.

Jan Kopal