Kraje – zbyteční žrouti peněz

Tento rok by kraje měly hospodařit s rozpočtem ve výši okolo 9,5 miliard. Přitom jen zřízení krajských sídel nás přišlo na 2,7 mld. Je na snadě otázka, jestli peníze v těchto případech byly, jsou a budou využívány účelně a hospodárně. A vlastně vůbec, zda by nebylo lepší peníze rovnou použít někde jinde a vynechat tento přebytečný článek.

Na kolik nás přišla krajská sídla (náklady na rekonstrukci a opravy budov):

Středočeský kraj 350 mil.
Jihočeský kraj 184 mil.
Plzeňský kraj 168 mil.
Karlovarský kraj 188 mil.
Ústecký kraj 200 mil.
Liberecký kraj 231 mil.
Královéhradecký kraj 148 mil.
Pardubický kraj 271 mil.
Kraj Vysočina (Jihlavský kraj) 227 mil.
Jihomoravský kraj 131 mil.
Olomoucký kraj 195 mil.
Zlínský kraj 82 mil.
Moravskoslezský kraj 334 mil.
Celkem 2709 mil.

PRAMEN: Euro + vlastní výpočet

Úředníků jako smetí

    Podle všech předpokladů v budoucnu počet pracovníků krajských úřadů dál poroste. Takzvané předpokládané počty zaměstnanců se původně pohybovaly od 115 pro nejmenší kraj do 270 pro největší. Středočeský kraj, který patří mezi největší, má ale dnes doporučený počet pracovníků pro letošní rok 255, pro příští 303. Na úřadu Pardubického kraje, který naopak patři k nejmenším, nyní pracuje 119 lidí. Do konce roku by jích mělo být 143, příští rak 226. Vzhledem k tomu, že krajské úřadu nebudou v budoucnu financovány formou dotací, ale z vlastních prostředků z daňových výnosů, bude počet pracovníků limitován hlavně finančními možnostmi.

Okresní úřady, o nichž se hovoří v souvislosti s duplicitou, by měly být zrušeny k 31. prosinci letošního roku. Termín zrušení ovšem nevystihuje podstatu věcí a rozhodně  neznamená, že jejich necelých devatenáct tisíc zaměstnanců si půjde stoupnout do fronty na úřad práce.

Najdou jiné uplatnění. Část pracovníků přejde na krajské úřady a většina zaplní úřady v takzvaných obcích s rozšířenou působnosti. Na kraje přejdou ty úkony, které se netýkají přímo občana například povolování reklamy, nakládání se zvlášť nebezpečnými odpady, povolování skládek a podobně. Tu část státní správy, která se bezprostředně týká občanů, bychom chtěli masivně převést na obce s rozšířenou působností. Jsou to občanské a řidičské průkazy, pasy, sociální dávky a podobně a veškerá prvoinstanční řízení.

Přebytečné byrokracii by už dávno bylo záhodno vyhlásit válku a namísto rozšiřování jejich počtu by stálo za to zefektivnit práci stávajících ouřadů.

Jan Kopal