Obnovit feudální posty!

Obnovení feudálních postů pomůže i ke snížení nezaměstnanosti! Tituly krajských šéfů v českomoravském prostoru zemí Koruny české se nazývají „hejtmani“, v Horních Uhrách - Slovensku zase pro změnu „župani“. V tomto kontextu navrhuji, aby, když máme tak vysokou nezaměstnanost, byly obnoveny i další feudální posty. Budiž pak ponocný v každé obci, jehož hlas nám oznamovati bude, že „11.hodina odbila – chvalte svého Hospodina“. Dále pak navrhuji opět zřídit funkce porybného, polesného, pohodného, obecního drába a podobně...

Bohumil Pour