Lidská práva nadále pošlapávána

Rád bych tímto v souvislosti s Dnem lidských práv 10. 12. 2001 upozornil na soustavné porušování Listiny základních lidských práv a svobod (součásti Ústavy ČR), Evropské sociální charty a zákona o rodině (ve smyslu novelizace č. 8/1998). Toto jednání v případě rozvodů či pokusů o rozvody podporuje i soudce (jinak zasloužilý to kmet) s řadou advokátů. Otcové rodin se stávají břemenem pro dnešní „demokratickou“ společnost, k čemuž svůj souhlas dávají i okresní úřady v Libereckém kraji, Krajský soud v Liberci a v neposlední řadě i sám pan „měšťanosta“ hejtman Pavlík z ODS.

Rozvrat rodin a manželství mezi původním bílým českým obyvatelstvem okresu a to nejen jabloneckého okresu a libereckého hejtmanství jest prováděn cíleně, což je i porušením Charty evropských sociálních práv, konkrétně článku 16. Zapomíná se na to, že manželství a rodina je základem každé společnosti a státu! Nejen ve výše uvedených mezinárodních právních konvencích, ale i v Bibli se hovoří o tomto posvátném svazku mezi mužem a ženou.

Situace je tristní – původní obyvatelstvo vymírá, otcové nemají rovnoprávnost s matkami. Říkají ANO platit na děti, ale vidět je a mít o nich informace, to už nikoliv. Otcové jsou pak nezákonně vyháněni z domů a svých obydlí, i když jsou nemocní a invalidní. Musí pak přežívat ve sklepích mezi krysami. Dále orgány státu nedodržují právo na práci, právo na život, právo na práci a právo na lidskou důstojnost! Hlavně u oponentů tohoto zvrhlého, prohnilého s válkychtivého režimu. Oponenti jsou i cíleně napadáni různými „dareby“ a jistí „státní orgánové“ by z „legrace“ mě i mého štábního seržanta nejraději viděli mimo okres i kraj! Tento způsob likvidace otců je nebezpečnější než-li antracit (antrax)!

Kapitán Sámo