Lesk a bída politických svazáků 90.let

Co nám vládne za exoty

Kapitalisté či spíše industrialisté epochy Maxe Webera kromě jiného tvrdili, že při správě vznikajících a. s. (dnes zvané corporate govermant) je nutno začínat tzv. od piky. Lapidárně řečeno, chce-li někdo řídit, měl by býti alespoň nějakou dobu býti řízen, nést část konkrétní odpovědnosti eventuelně se čas od času zpovídat třeba správní radě (tvořené autoritami, nikoliv kreaturami).

Sleduji-li genezi a evoluci politických svazáků 90.let 20.století (Gross, Březina, Mlynář, Dolejš, Buzková, Pajerová a další mediální „exoti“), spíše než duchovní autority je řídí zasvěcenci vysokého stupně svobodného zednářství, exkantýnská z parlamentu či snad polobestlistická šéfredaktorka mírně vilného periodika, tu agent StB, tam kádr ÚV SSM! Občas se i mihne sama „Ciccolina“ z Volk Hausu...

Lze říci, že tento adolescentní výkvět české politiky byl ve svém zrodu saturován spíše skutečnostmi stojícími za hranicemi běžné lidské slušnosti (prostudujte např. z dostupných materiálů fatální momenty politického vzestupu Mlynáře juniora, Březiny, Grosse, Buzkové, Pajerové atd.) než poctivým a fortelným „meisterstückem“ jich samotných. O co v principu jde a co z toho, byť zatím hypoteticky vyplývá? Řekněme si zcela otevřeně, že výše jmenovaní mají několik společných atributů. Jsou to např. nechuť k polyhistorické vzdělanosti, lenost, exhibicionismus, fádní a velice mělký mravní fundament, lpění (v některých případech) na tzv. výjimečné etnické či duchovní destinaci atd.

Lze říci, že se jedná o „chlapečky a slečinky“, kteří si velice rychle osvojí technologii moci, svědomí a vyšší princip mravní je u nich PNG, jsou teoreticky vydíratelní, někteří již dnes mají punc uplatitelných (třeba i idejemi či vírou Jahve) použitelní k čemukoliv, čeho se slušný člověk štítí! A jelikož se jedná o individua věku 30-35 let, dá se předpokládat, že zednářsko-iluminátská lobby má na čtvrt století vystaráno! Hrozné pomyšlení, navíc když pomyslím, že až snad na výjimku jde o průměrné jedince v populaci, vesměs etaisty a utilitaristy, bohužel značnou částí veřejnosti považovanou díky mediální propagandě za polobohy.

Mohu předsedovi Pravé alternativy (NSB) Janu Kopalovi vyčítat hodně věcí, ale objektivně posouzeno: Je opravdu tak propastný rozdíl v talentu, výkonu či rovnosti šancí mezi „fešákem“ Březinou a onálepkovaným „neonacistou“ (sic!) Kopalem? Smůla toho druhého je spíše ve skutečnosti, že nepatřil k tlupě prozednářských vlezdoprdelků z MSD při vnitrostranickém boji o post předsedy ČSSD! Jednomu fešácké místo ministra – darmošlapa a mediální přízeň, druhému 3 trestní stíhání (skutkově jeden větší nesmysl než druhý)!

Snad JUDr. Antlovi jednou dojde, že až odvede špinavou práci zvanou elegantně „manipuliti Czech made“ bude Mgr. Shalom Grossem a dr. StB Iblem company vykopnut jako někteří jiní pracovníci MV „hrozící národním hostům z Indie“ použitím střelných zbraní, nepřestanou-li se chovat jako dobytek...

Co dodat? Proč čestný předseda ČSSD Ing. Klaban, CSc. mlčí, zrovna on, vězeň dvou totalit? To nám musí expředseda koaliční vládní strany jižního souseda sdělovat, co nám vládne za exoty a kdo je jejich vůdce? Kreatura opita Becherovkou, Ferut wangerem a ......?

Pane Uhle, jsou skutečnosti, které neobhájíte ani gloriolou 9 let komunistických káznic, ani vyšumělou propagandou trockistickou? Vůl zůstane volem, pařez pařezem, kupředu levá, k deliriu krok, škyt, ...

Ve srovnání s tímto panoptikem člověk musí smeknout před vrstevníky těchto uvedených z ODS (např. dr. Fajmont, okruh lidí z CEPu apod.). opravdu Bůh ochraňuj ČR před vládou ČSSD + značně přiteplené Čtyřkoalice a poslů Izraele (ODA)! K tomu Pithart na Hrad, Pajerová a Naděje (čí), „národovec“ Šula s „Čechy“ vykopnutými z další politické rezervace jménem US, klaun Sládek s pasákem Vandasem v zádech...Já jsem se nepomátl, to všechno je teoreticky možné? Snad národ vezme rozum do hrsti včetně národních katolíků.....

Ona situace není růžová ani v mikroregionech. Coby člen MZ D. Měcholupy, Praha 10 jsem „ničen a leptán“ mocenskou oligarchií tvořenou fan clubem ODS (6 lidí), exkomunikovaným materializujícím lidovcem (v tomto případě korektně) a pseudosociálním demokratem. Rozepisovat jednotlivosti a detaily nemá smysl. Vše připomíná obecně známou frašku ve smyslu „všichni byli ožralí, jenom starosta měl špičku“! Po mém upozornění, že i špička p. starosty jest mutací ožralství, se všichni písemně zavázali, že na vlastní ožralé oči viděli pouze špičku uvedeného. Co dodat? Platí-li opravdu, že co Čech to buran či posluha, jak toto v kooperaci s obecnou apatií, společenským konzumem, mocenskou degenerací hlavy státu, hulvátstvím předsedy vlády a neuvěřitelné drzosti vazala miliardářské židovské lobby z USA sionizující ODA implikuje tezi M.Dolejšího, že český národ se přestal jako národ chovat. Já přesto věřím, že genius nacionale lze potlačit, nikoliv zničit, genofond Čechů není rozrušen. Šance je, bude vůle?

Jaroslav Vrána
(Autor je zastupitelem městského zastupitelstva Dolní Měcholupy, Praha 10)