Někdo to rád teplé?

Jednou z proskribovaných menšin u nás jsou i homosexuálové a lesbičky. Menšina, která žádá a usurpuje si pro sebe mnohá práva, ale na druhou stranu uznává jen minimum povinností, když není ani schopna zabezpečit základní funkci rodiny spočívající v reprodukci. Nedivme se potom, že náš národ vymírá a my na počátku nového tisíciletí stojíme před otázkou, zda tato země bude naší i po 20, 50 či více letech a kdo zde bude majoritní společností? Předseda sociální demokracie PhDr. Vladimír Špidla z toho vědu nedělá a chybějící počty obyvatelstva podle něj nahradí směle bez výčitek Ukrajinci a další verbeží přicházející k nám ze všech koutů světa.

Ale raději zpět od této neradostné představy budoucnosti v plánech vládnoucích socialistů a liberálů všech odstínů k naší teplé minoritě. Podle posledních statistik jsou jednou z nejrizikovějších skupin trpících onemocněním AIDS, na kterém se podílejí nejen jako pouhé oběti, ale i jako aktivní přenašeči tohoto onemocnění.

Homosexualitou, tedy nepřirozeným stavem ne příliš vzdáleným úchylce či deviaci, se dnes zřejmě z módních důvodů chlubí nejen naši přední umělci, politici či jiné podobné společenské celebrity. V některých odvětvích se dá dokonce mluvit přímo o buzerantských klikách, což je zvláště varující. Pro budoucnost zdravé společnosti to může mít dokonce i neblahé důsledky.

Zavedením registrovaného partnerství bychom nejen zvedli stavidla dalšímu nárůstu této zhoubné nemoci, ale i nadále demoralizovali národ a narušovali jeho základní strukturu v podobě tradiční české rodiny. Odmítněme tedy všichni společně tyto zvrhlé a nestoudné požadavky! Dost požadavků homosexuálů! Pryč s AIDS!

Čuk a Gek