Úvodník:

NDS jde do voleb 2002 - Historická spravedlnost


Kdo by mi před dvěma měsíci řekl, že NDS po přestálé krizi, která byla způsobena infiltrací některých osob, půjde do voleb 2002, pokládal bych jej za blázna. Jako Fénix z popela opět vyvstala myšlenka. Jeden filosof prohlásil: “Myšlenky jsou věčné a nedají se potlačit.” Ti, kdo je chtěli a dosud usilují o jejich potlačení se mýlí v podstatě:

NDS navazuje na tradice českého a slovenského národního obrození.

Výrok našeho předsedy JUDr. Karla Kramáře (1897-1937) zněl: "Kdykoliv tu bude utlačovatel českého národa, vyvstane tu národní strana, která byť sebemenší bude hájit zájmy národa a vždy bude slyšet její hlas. "

Tato slavná slova vyřkl v říšském sněmu, když předložil požadavky státního práva slovanských národů Říšskému sněmu roku již roku 1897, kdy Národní strana státoprávní vyhrála volby.

Dnes je situace zcela jiná. NDS byla k 28.prosinci (NSJ) 1938 rozpuštěna a po dlouhá léta zakázána komunistickou tyranií. Tu nahradila vláda stran, které přivedly tuto krásnou zemi na pokraj hlubokého vnitřního rozvratu.

Nutí nás vstoupit do EU za krajně  nevýhodných podmínek. Parlamentní strany farizejsky podvádějí občany falešným hájením národních zájmů. Strany koalice se navíc netají (KDU-ČSL) poklonkováním evropským komisařům.

ČSSD systematicky pokračuje ve výprodeji národního jmění díky "Opoziční smlouvě " s ODS. "Ptákostrana" vsadila před volbami na "národní strunu". Je to opět podvod na občanech. Pokud si voliči neuvědomí koho to vlastně volí, pak "Bůh ochraňuj český národ". Všechny parlamentní strany dokázaly, že nejsou schopny vládnout národu, který se ocitá na pokraji vyhlazení, pomocí masové imigrace problémových etnik s omezeními EU pro české občany, kteří by se snad "opovážili" pracovat jistou dobu v SRN a pod.

ODS, ČSSD a další strany "obrozené národní fronty" za dvanáct let dokázaly zdecimovat průmysl,zemědělství a infrastrukturu.Odsoudili nás do role cizinců ve vlastní zemi. Co nerozkradli komunisté, dokončili exponenti 17.listopadu 1989. Tento fatální podvod s pseudodemokracií, kdy drtivá většina kariéristických bolševiků přelezla jako švábi do stran (ODS, ČSSD, US, ODA a dalších) tak, aby diskreditovali myšlenku Winstona Churchilla: demokracie je nedokonalá, ale nic jiného lidstvo nevymyslelo“...

Do NDS vstupují čestní lidé,kteří nikdy politiku nedělali a k nim se přidávají i bývalí republikáni. Velkým příslibem je národní uvědomění mladých lidí, kteří dnes zakládají Mladou generaci NDS.

Důležité však je z čím chce naše strana oslovit voliče a jaký bude prosazovat model společnosti 21.století. Již v roce 1936-1938 jsme vypracovali dlouhodobou koncepci hospodářského vývoje. Mnichov tomu učinil konec. Dnes máme představu obrody průmyslu, potravinové (zemědělské výroby) a zavedení pořádku ve všech zasažených sférách, kde občan naráží na tunelování, aroganci úřadů a krajní nepořádek v právních vztazích.

Bude nutné zcela reformovat společnost. Potřeba vládnout alespoň desetiletí je nutností .Musíme usilovat o změnu myšlení lidí. Do politiky se musí dostat nová generace, nezatížená minulostí.

Zavedení stavovských norem do veřejného sektoru, znamená posílení odbornosti proti "odkladišti zbytečných politikářů". Tlak českých národních podnikatelů a zaměstnanců, zemědělců a příslušníků zájmových skupin, kultury a vzdělanosti musí zesílit.Česká republika nesmí zaostat ve vědě a technice.

Nesmíme se stát levnou pracovní silou pro nové kolonisty. Tři sta let poroby a germanizace, ale i důsledky Mnichova 1938, února 1948, okupace 1968, ale i současného desetiletého"vymývání mozků", likvidace všech sfér priorit národa, zanechává v duši i houževnatého obranného systému a jisté dvojí tváře občanů, nesmazatelné stopy. Národ potřebuje "transfuzi" krve. Terapii alternativních léčitelů....

Občané, nebojte se riskovat změnu. "Cesty změny” a “Naděje" jsou dalším podvodem, stejně tak koalice KDU-ČSL a US. Bude to bolet. NDS v situaci, kdy země je v ohrožení tu je pro vás, všechny vrstvy občanů. Budeme chránit slabé, podporovat české podnikatelské prostředí, poctivé živnostníky drásané daněmi a pronásledováním byrokratických struktur, které se drží od totality.

Budeme se prát za každou českou rodinu, aby nemusela strádat.Vždyť náš velký ministr financí, kterého pomlouvají jak komunisté, tak jiní výtečníci, JUDr. Alois Rašín v době hladomoru prohlásil: "Bída nenaučila nikdy český národ demokracii". Pokud si někdo tentokrát utáhne opasky a bude muset se zodpovídat z vykradení jmění českého národa, tak ti viníci budou po právu a spravedlnosti potrestáni a budou v pracovní terapii odstraňovat škody které napáchali. Budeme se bít za všechny ty, kterým Zemano-Klausovský "patent" vzal chuť do života v lepší společnosti.

NDS předkládá kandidátku s omezenými možnostmi . Přesto jsou v drtivé většině na ní nezávislí kandidáti a členové strany jsou jen někde lídry.

Zapojujeme do kampaně spoluobčany, kterým není jedno v jakém stavu se nacházíme. Neslibujeme nemožné. Jen práci na obrodě země a její slušné postavení mezi civilizovanými národy, jako rovný s rovným.

"Nic než národ má nezadatelné právo na svou existenci a sebeurčení."

(Karel Kramář)

Občané. Učiňte důležitý krok a vraťte politice její tvář. NDS je vaší stranou.

Jan Valenta, předseda NDS

V Praze dne 12. dubna 2002