Zůstanu etnickým Čechem!

Vážení čtenáři, dne 26. června 2001 zemřel po dlouhé těžké nemoci pan Miroslav Dolejší ve věku nedožitých 71 let. Tento dlouholetý politický vězeň komunistického režimu (odsouzený v 50. A 70. letech dohromady k 22 letům odnětí osobní svobody, prakticky internovaný 19 let) vstoupil do povědomí občanů ČSFR počátkem devadesátých let svoji Analýzou 17.listopadu.

Dr. Sacher, první polistopadový federální ministr vnitra si uvedeného muže vzal jako svého poradce. Pan Dolejší studiem materiálů StB a FMV dospěl k pozoruhodným závěrům. Po zveřejnění Analýzy 17.listopadu, která byla původně vyhotovena jako materiál pro Konfederaci politických vězňů, byl její autor onou a lidmi blízkými panu Havlovi společensky zdiskreditován, umlčen a soustavně kontrolován FBIS, později BIS. Dr. Sacher byl politicky neutralizován v mocenských bojích v letech 1991-92. Později se stáhl z veřejného života a disponujíce choulostivými informacemi na lidu z okruhu Charty 77 a spol. se stal téměř nedotknutelný. Jeho současné politické aktivity jsou spíše „pro formu“ úsměvnou exhibicí.

M. Dolejší jako velice křehký člověk a brilantní politický analytik v soukromí pokračoval v rozdělané práci, občas poskytl médiím interview a soužen těžkou nemocí (následek komunistického žalářování) nesl statečně svůj osud výjimečného a establishmentem zničeného muže. Díky exilu (americkému) a některým statečným jedincům zde v ČR neupadl téměř v zapomnění. Je ostudou tohoto národa, že je ochoten dopustit likvidaci jednoho nejlepšího z nás tlupou oportunistů, sionistů a spratků všeho druhu. Skučí-li dnes Konfederace politických vězňů, že nejsou potrestány zločiny minulého režimu, připadá-li si předseda ČSBS Dr. Čermín jako tajtrdlík a sionistický hormon z Hradu neustále něco skřehotá o neutěšeném stavu společnosti a mafiánském kapitalismu, sklízejí dotyční, co počátkem 90.let zaseli (KPV).

Tito vězňové dvou totalitních režimů věděli, co byla a je rodina Havlova zač a kdo je samotný první po Bohu V. H.!

Detailním studiem anatomie dějů v ČSR v letech 1918-38 člověk pochopí, že současná situace není ničím novým a že instalování !!Havla coby hlavy státu také není náhoda. Neustála adorace TGM a Dr. Beneše, převzetí či spíše recipování pseudodemokracie ČSR z let 1945-48, neúcta k exilu či spíše lživá interpretace, že exil jsou hlavně Havlovi kámoši typu režisér Forman, tenistka Navrátilová a několik exotů z období hipies apod. Jsou fundamenty blbokracie Czech made 2001.

Řeknu to otevřeně, ale s přihlédnutím k ustanovení § trestního zákona o hanobení národa, rasy a přesvědčení velice vlídně. Členové tajných elitářských bratrstev, Slované křtění Jordánem, oportunisté všeho druhu, osoby práce se štítící, eventuelně zločinci z let padesátých či jejich děti v roli permanentních revolucionářů za velice účinné podpory katolických sionistů jsou ti, kteří touto republikou neustále cvičí. A je úplně lhostejno, zda jako ministři vnitra, ředitelé Sazky a. s. či ministři zahraničí. Srovnejme jmenný seznam aktivních svazáků z let 1947-52 s jmenným seznamem Unie svobody, ono je to takřka totéž! Dodnes jsem si myslel, že jsem občanem. Asi nikoliv, sleduji-li různé občanské aktivity s adjektivem „občanský“ pod vedením individuí s „dlouhými nosy“, a proto raději zůstanu etnickým Čechem!

S pozdravem J. Vrána, zastupitel