Před katarzí


Před několika měsíci mne někteří lidé z vlasteneckých kruhů v Čechách prosili, abych vydal alespoň část mé korespondence s politickým analytikem Miroslavem Dolejším. Odmítl jsem, i když texty měly být zveřejněny k prvnímu výročí jeho skonu (26.6.2001). Vím dopisy a jiné doklady by spolehlivě vyvrátily legendy a báchorečné nesmysly, které se už o Miroslavovi vyprávějí. Není na příklad pravda že byl chartistou, poradcem Václava Havla a podobně.

Odmítl jsem vydat (byt' i jen v mém přetlumočení) jeho prognózy, poněvadž byly více jak hrozivé. Mluvil totiž o tom že náš národ bude muset projít velmi bolestivou katarzí.

     Výsledky voleb v České republice z června 2002, pozorovány příliš zaujatě, by mohly vést k odsouzení rozlišovacích schopností voličů, mohly by napovídat o "zkažení národa", i potvrdit některé Miroslavovy teze. I volební přesuny ve prospěch komunistické strany (KSČM) by to mohly potvrzovat. Ale "... všechno je jinak..."!

Volební výsledky neukazují občanské rozhodnutí a preferenci stranám, ale totální vítězství technik manipulativní demokracie!

Vždyť každý kdo neztrácí politickou paměť a pamatuje si jména ví, že soc. dem. (ČSSD) i "sametoví hrdinové" ODS (a pod.), byli a jsou jen převlečení komunisté a souputníci. Ostatních čtyřiadvacet stran bylo vyrobeno či dovoleno vytvořit jen proto, aby občana dezorientovaly, a odpor proti komunistické "vytrvalosti" byl roztříštěn a znemožněn.

Už v červnu 1997 jsme s mými přáteli prezentovali stať Generála KGB Ljubimova o "Operaci Golgota". Ta přece plánovala že socialismus a komunistické vedení se nechá okatě padnout, a povolí se vstup bezuzdného globalistického kapitalismu jen proto aby občan na vlastní kůži zakusil, otrávil se a přesvědčil že musí návrat socialismu a komunistického vedení v "očištěné" formě nejen chtít ale i aktivně podpořit. Volební výsledky prokazují předposlední fázi "Operace Golgota".

Tedy neztrácejme hlavu nad národem! Vždyť 42 % občanů co nevolilo si všimlo habaďůry s námi se všemi, s demokracií a s politikou vůbec!

My z bývalého "sovětského bloku" nejsme ovšem sami v tomto světovém manipulačním procesu. Na Západě u tzv. "západních demokracií" je situace obdobná. I zde dosáhly techniky P. R. (public relations - dříve inzerce, propagace a pod., techniky manipulace zákazníka či voliče), "úspěchů" s katastrofálními důsledky pro svobodu občana vůbec!

     Podívejme jak americká administrativa zmanipulovala občany hysterií ze sražení dvojvěží WTC, antraxového "útoku" a všeho co se hodí! Stejně jako kdysi použili komunisté mandelinku bramborovou aby povzbudili "bdělost a ostražitost" a hrůzu ze Západu. Budováním rozsáhlého dohlížitelského aparátu "Office for Home Security" se USA stávají policejním státem, který se může "hrdě" srovnávat s bývalým Sovětským svazem a jeho organizacemi včetně KGB.

Také ve Velké Británii situace je připravena přestínit hrůzy knihy "1984" geniálního spisovatele George Orwella.

     Světový The Sunday Times - Magazine, z 15. dubna 2001 přinesl rozsáhlou reportáž "Není kde se schovat" ("Nowhere to hide"). V článku se uvádí že britský občan se náhle nalézá v "dohlížitelském" státě, který předčí sny Hitlera a Stalina. Článek obsáhle vyjmenovává co vše proti nám může být (a bezpochyby už je!) použito.

     Interaktivní televize dovoluje sledovat naše počínání v našem vlastním domově! Intemet a e-mail už dnes umožňuje sledovat miliardy "on-line" komunikací. Může být zneužit tím že do našich počítačů budou nahrány subversivní programy, které nás mohou obvinit ze zločinů, pedofilií počínaje, přípravou teroristických akcí pokračuje a velezradou konče. Nedávný návrh zákona, kluzce schválený parlamentem umožňuje provést proti nepohodlným občanům které chtějí obvinit tvrdé zásahy včetně doživotního uvěznění za zločiny které nikdy nespáchali. Na př. už jen při podezření (!) z pedofilie či "nebezpečné" duševní poruchy!!!

     Rozhovory a zprávy na mobilních telefonech rovněž mohou být libovolně a bez povolení odchycovány policií.

     Úvěrové karty a :"Loyalty cards" zaznamenávají všechny vaše nákupy všude, a tedy mohou být proti vám všestranně zneužity. Ukazují váš životní styl, vaše osobní záliby, priority a kdy a jak nakupujete. Tedy na příklad když tajná služba bude chtít udělat nájezd na váš byt, zneschopnit váš počítač, "dezorientovat" myš, udělat čáry do snímací hlavy vašeho faxu, či namíchat pomalý jed do cukru, sole a p., pak má v hodiny vašeho týdenního nákupu zelenou. Zrovna tak o vašich dovolených, v době divadelního představení či koncertu které koupíte na kartu.

A samozřejmě neposlední je zneužití CCTV (Glose circuit television), dohlížecích a bezpečnostních kamer všeho druhu. Někteří autoři vypočítávají že britský občan je sledován až třistakrát denně, jiní jen šestsetkrát týdně. (Děkuji pěkně za tu úlevu!) Jste sledováni od okamžiku kdy vás budí televizní budík, až do večerní poslední skleničky v restauraci s přáteli či posledního šálku čaje na noc. Podle článku v Magazínu The Sunday Times, existují zařízení, že dříve než já dopíši tento článek může být moje obrazovka přečtena rovnou na monitoru "antiteroristické" jednotky policie ze vzdálenosti několika ulic od mého domu. Vaše soukromá, intimní konverzace s manželkou či milenkou v posteli může být zachycena z vibrace skla okna ve vaší ložnici, a to vše ovšem může být použito proti vám.

     Ano máme státy ve státě, a to jsou tajné služby!

     Inženýry vymyšlený pokrok je opět zneužíván proti člověku kterému měl sloužit. Vlády se vychloubají že technika je používána úspěšně proti zločincům a zlodějům. Podle článku Magazínu ale všude tam kde přestali policisté chodit po ulicích ale sedí u obrazovek zločiny stouply!

Nástroje "sledování" z nominálních demokratů ve vládách postupně činí praktikující diktátory. Děje se přesně to čeho se Miroslav Dolejší nejvíce obával, totiž že dojde k fašizaci. Občané Západu žijí v období globalistických podvodů světového kalibru, jak svědčí skutečnosti zpronevěr počínaje „americkým" Enronem, pokračuje WorldCom, Xeroxem, a kde konče!?!

     Samozřejmě všichni zastánci globalismu, včetně geniálních pánů ekonomů a univerzitních profesorů, dostávají ránu do vazu. Ale i my všichni obyčejní lidé globalistické hry odskáčeme.

     Géniové globalismu, ekonomové i hokynářští ctitelé "Zlatého telete" totiž nechť vidět, že lidé nejsou konzumenti, a národy ani naše planeta nejsou kořistnická tržiště. Nechtějí vědět že člověk není jejích majetkem natož kořistí.

Je přece tisíce jiných věcí než obchod a trh, které znamenají ŽIVOT.

Nesmíme tedy věšet hlavy a vzdávat se, to bychom jen posloužili lumpům. Život vždy byl, je a bude bojem! K čemu jsou pro muže jen stářím ztrouchnivělé kosti!?I

A pak, kdybychom toto nechtěli přijmout, si včas a tvrdě připomeňme že auto-regulace společností lidského druhu jako každého jiného podobného systému je naprosto nesmlouvavá! Někdo si možná připomene indickou karmu.

     Nepostaví-li se člověk všemi rozumnými prostředky manipulátorům a babralům společnosti, pak bude tvrdá konfrontace občana s totalitními vládními bandity dříve nebo později nevyhnutelná. A nemylme se, půjde až do těch hrdel a statků, jak vždy připomínali vůdcové osvobození. Žádná "antiteroristická" policie vládce neochrání, naopak ta jako první půjde proti nimi Jak skončil Nero, Caligula a jiní cézarové?

Londýn, středa 3. 7. 2002

Eur. Ing. Dr. Bohumil Kobliha