Začínám být velice nervózní...


Předmětem mého zamyšlení bude pro nezasvěceného souhrn nahodile vyjmenovaných a kauzálně nesouvisejících témat. Pokusím se o laickou, ale dle mého soudu konzistentní analýzu a na ni navazující částečnou syntézou vysvětlit proč nemám vůbec žádnou radost z výsledků voleb 2000 do VUSC a hlavně 1/3 Senátu a proč považuji za důležité konstituování strany národní pravice.

Velice lapidárně řečeno, při průměrné 25 % volební účasti do 1/3 Senátu se stal výhercem volební subjekt zvaný Čtyřkoalice. Takřka všechna tištěná média tuto skutečnost prezentovala jako návrat k politickému normálu (zablokovanému opoziční smlouvou), vítězství slušnosti nad arogancí a sprostotou a objevení se nových tváří jako garanci změny politické kultury. Budiž, ale ... Výše uvedená zapomněla napsat, že kromě několika nových tváří se do politiky též vracejí již protřelí političtí koryfejové a politická zombie, jejichž praktiky a ideové vidění světa veřejnost několikrát již odmítla. Tímto viděním světa je "soustavné delirium jakési občanské společnosti"se vším všudy, co tento projekt "osvíceného liberalismu" obsahuje. A co navíc? Těch několik nově zvolených do Senátu je pupeční šňůrou svázáno s politickými výtečníky a~ v Poslanecké sněmovně či Senátu samotném - jenom namátkou Ruml, Pilip, Mlynář, Kühnl atd, atd. Převážně se jedná o ty, kteří vyhlásili politický puč svému předsedovi vlády, který byl mimo území ČR! Jenom namátkou - Ruml, smutný to rytíř politické scény či spíše připomínající užitečného idi..., ke stáru z protekce přijat na VŠ a občas podnapilý peroucí se s ochrankou diskotéky, Pilip - tato mentální zrůdička již dvakrát podkopla židli lidem, kteří mu věřili a politicky ho udělali (dr. Benda, prof. Klaus), protekční dítě Hradu Mlynář atd. Všichni tito političtí exponenti "prvního po bohu" tj. Václava Havla se již třesou nedočkavostí, až budou moci přinést do praktické politiky své představy. O co jim vlastně jde? Ať pročítám či sleduji média všeho druhu, tak jediným konkrétním politickým výstupem Čtyřkoalice je vychvalování EU, internetu, cikánů a globalizace. A co navíc? Občasně vážně myšlené vyslovené návrhy na kandidáta presidenta ČR - Pithart, Halík, Albrightová, Mlynář ml., občas Tošovský. Opravdu co jméno, to pojem a perla zároveň. Co opravdu všechny tyto spojuje? Minimálně snaha o destrukci (institucionální) národního státu či jeho pozdější likvidace samotná. Hrůza mne jímá při šílených představách těchto exponentů hnutí New Age. Ono asi nic nového pod sluncem, včera zednáři, dnes členové Rotary Clubů a Řádu iluminátu, zítra bůh sud' (třeba projekt Archa). Takže lze říci, že na politické scéně se odehrává boj (jehož značná část je v zákulisí, tj. v prostředí pro občana téměř nepostřehnutelném), mezi národně vlasteneckým a konzervativním viděním světa a viděním světa socialisticko-liberálním. Pro obě tyto ideologie či ideologické vidění světa je přípustná tržní ekonomika, parlamentní demokracie a prozatím ta či ona ideologie. Nenechejme se ale mýlit, například tzv. opoziční smlouva byla politickým aktem národních sil, byt' opačné politické orientace. Pozornější pozorovatel politické scény určitě postřehl, jak spolu se zhasínající hvězdou předsedy ČSSD Zemana začíná opět narůstat hřebínek prohradnímu křídlu (např. sexbomba z Ostaše Buzková či Standa z depa na pátou Gross). V těchto souvislostech jsem zvědav, nakolik se KDU-ČSL nechá vtáhnout do těchto antinárodních hrátek. Netvrdím, že KDU-ČSL by v historii nacionalismem překypovala, ale od dob MNSG. Šrámka byla státotvornou politickou stranou.

Bude zajímavé, nakolik její tradicionalistické křídlo si udrží odstup od Hradu a jeho olivových struktur. Možná první vlaštovkou se jmenování Ing. Kopřivy na post kandidáta leadra Čtyřkoalice za KDU-ČSL. Tento údajně technokratický úředník bez politických zkušeností je přesně reprezentantem tradicionalistického křídla v KDU-ČSL (tradicionalismus v ČSL znamená např. předávání gruntu i s legitimací ČSL z generace na generaci a nikoliv tzv. lidovce z leknutí typu Pithart, Roithová a spol.). On celý projekt socialisticko-liberální skupiny v ČR je manévr vrstevnatý a vnitřně strukturovaný. O co vůbec jde? Ideově je odvozen od myšlenek fabianismu, finančně zabezpečen do určité míry miliardáři typu SÖRÖSE či TEDDA TURNERA. Kořeny oného jsou v osvíceneckém liberalismu, nejčitelnější podoba těchto snah je tzv. globalizace. U této v zásadě nejde o nic jiného, než o nový pokus světovlády, tentokrát aplikované na ekonomického propojení světa a zunifikování všech duchovních, náboženských či ideových směrů. V praktické rovině se tento projekt vyznačuje až fundamentalistickým prosazováním interrupcí, legalizací eutanázie, homosexuálních svazků a klonováním lidských zárodků. Čím toto hnutí ohrožuje národní státy - masovou propagandou jdoucí až za hranice demagogie ve prospěch národnostních menšin, legalizací drog, šířením pornografii; a prosazováním jakýchsi euroregionů, odzbrojováním policie při zásazích proti anarcholevicové sebrance a jiných apologetů těchto, vytvářením nových mýtů a legend ve prospěch Cikánů a Židů (v ČR např. causy Schindler, pietní místo Lety, ale i ul. Matiční atd.) Prostě všemi dostupnými prostředky útočit' proti hodnotám konzervatizmu - vlasti, národu, rodině, církvi, historii apod. Aby toho všeho nebylo málo, politické strany se stávají jakýmisi hračkami v rukou finančně průmyslové oligarchie a leckterý politik pouze loutkou (hádejte, kdo mne napadá...). Přímo nepřehlédnutelným příkladem je bratrstvo finanční skupiny Patria Finance a rotaryánský club Lípa. Tento na první pohled nevinný spolek je sofistikovaným sdružením vlivných průmyslníků a podnikatelů, finančníků z okruhu tzv. Dřevíčské výzvy, šéfu agentur zkoumajících veřejné mínění, známí intelektuálové a obecně lidé blízcí presidentu Havlovi. Samozřejmě, že členy tohoto seskupení jsou čelní představitelé Čtyřkoalice.

Proč seskupení téměř tajemného? Tento spolek se schází na místech řekněme společensky intimních a veřejné sdělovací prostředky se o něm vůbec neodvážily informovat! Proč asi? Lidé z tohoto okruhu jsou výhradně proevropští, řekl bych dokonce tvoří residenturu nejvlivnějších politických skupin dominujících EU. Co od těchto lidí můžeme čekat - od tzv humanitárního bombardovaní až po jakési sankce proti Rakousku. Prostě jednou větou hnusu nic dobrého! Tito udělají vše, aby se takoví lidé, jako např. signatář kolaborujícího a velezrádného pamfletu SMÍŘENÍ 95 doc. Pithart či mladý Mlynář se stali následníky Václava Havla na postu presidenta ČR. Co z toho vyplývá pro národně a vlastenecky orientované politické síly?

a)
v ODS přemýšlet, jak dát této řekněme lidový charakter,
b)
udělat vše, aby v roce 2003 při presidentských volbách zvítězil prof. Václav Klaus,
c)
očistit a v politické rovině rehabilitovat pojmy jako je vlast, národ, čest ...  Jednou z cest je konstituování strany národní pravice. Že to po všech aktivitách skupin typu SPR-RSČ či NA apod. bude takřka nadlidský úkol, o tom není pochyb.
d)
Smířit se s tím, že největší favorit této cesty ČSNS pod vedením dr. Šuly je k tomuto dnes nepoužitelná a ostatní politické strany či o.s. tohoto typu jsou ukázkou bídy a utrpení! ! ! !
e)
Ve spolupráci s nepolitickými osobnostmi typu prof. Zahradník, prof. Mahler, dr. Čermín dosáhnout stavu, kdy vlast a národ nebudou jen politickým kapitálem ať v tiché podobě u ODS či podobě halasné u KSČM (!).

S pozdravem Vrána Jaroslav

P.S. Člověk by nevěřil, že v ČR existuje rodina (y), která chce být již u čtvrté Revoluce! Kdo - Rumlovi (1948, 1968, 1989, 2000 (viz akce v ČT), dále Mlynářovi, Šternovi atd., atd.! Proč?

Poznámka: Psáno v měsíci únoru 2001. * 15.5.2002 – Spletl jsem se hodně?

Poznámka redakce: Pokud má autor v bodě e) na mysli prof. Rudolfa Zahradníka, bývalého předsedu Akademie věd ČR, doporučuji prostudovat např. tuto interpelaci nebo podrobněji tento materiál. Nedomníváme se, že politický udavač, který udával komunistům i současnému režimu, nakonec se díky chartistům dopráskal až na funkci předsedy Akademie věd, nemluvě o jeho pověsti vědeckého šarlatána, je tou pravou důvěryhodnou "nepolitickou" osobou.

Je otázkou, zda lze za "nepolitickou" osobu považovat i předsedu Svazu bojovníků za svobodu pana Čermína, který sice občas ukáže samostatný postoj, ale většinou je neobyčejně "vstřícný" vládnoucímu režimu. Pro lidi, kteří v podstatě pasivně přežívali komunismus a v současnosti pasivně přežívají Havlovu novou totalitu se to tak může jevit; my, kteří jsme osobně poznali nehumánní stránky tohoto systému na sobě nebo svých přátelích vnímáme současný režim spíše jako analog protektorátu Böhmen und Mähren a kolaboraci s ním podobně, jako kolaboraci s protektorátním režimem a zahraniční totalitní mocí. Pro nás je kolaborace s "humanisty", kteří se např. podíleli na hrůzné nehumánní demonstraci moci v případě Bartončík (viz tento popis), na soustavném porušování lidských práv nezávisle přemýšlejících občanů (viz např. celý tento dokument), na politických procesech devadesátých let i těch současných, na zavírání odpůrců režimu do psychiatrických léčeben, na zákazu nezávislých tiskovin, na manipulaci voleb, na soustavném fízlování lidí snad horším než za komunistů, na kádrování lidí důslednějším než za komunistů, zbavování politických odpůrců zaměstnání, infiltraci staronových StBáků do opozičních stran a jejich policejní rozklad, na konstituování současné lžidemokracie podle komunistického principu Národní fronty stejně nepřijatelná, jako byla pro účastníky druhého odboje na základě rozkazu presidenta Edwarda Beneše nepřijatelná kolaborace s protektorátním režimem.

Právě tak by byla naivní očekávat, že politické stany a uskupení, které se tak intenzivně podílely na sametovém podvodu Charty 77 a totalitního režimu Václava Havla včetně rozbití Československa, schválení nerovné česko-německé deklarace a nerovné asociační dohody s Evropskou unií budou najednou skutečně hájit české národní zájmy. Skutečný návrat cti a morálky, skutečná obroda národa  s těmito seskupeními v čele je zcela naivní očekávání, bude nutno hledat zcela nové lidi a zcela nová uskupení; před jejich vytvořením projde česká společnost ještě těžkou katarzí.

Nelze budovat novou zdravou společnost na základě vlastizrádců a kolaborantů, tj. "osobností" respektovaných současnou totalitou, je nutno hledat zcela nové lidi. Politická a morální obroda českého národa a české společnosti tak dostává charakter nového čtvrtého odboje.