Oslava jako za totality


     NDS si jako jedna z mála politických stran připomněla dva svátky významné pro českou státnost – příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje a upálení Mistra Jana Husa. Tato oslava se odehrála v přátelské atmosféře na soukromém pozemku v obci Maršovice na Jablonecku. Akce se nesla ve znamení pálení tradiční Slovanské vatry, buřtů opékaných na ohni a zpěvu táborových písní.

     Poklid a pohodu kazil jen pozůstatek doby minulé v podobě policejního dohledu mužů zákona nejen uniformovaných, ale i „specialistů“ z tzv. protiextremistického oddělení. Za tuto pozornost jsme vděčili okresnímu policejnímu řediteli pplk. Josefu Rašínovi, který namísto toho, aby své schopnosti osvědčil například v případu vraždy bývalého poslance JUDr. Řezáče raději plýtvá prostředky daňových poplatníků na nesmysly. V každé demokratické zemi, kde se rozhoduje podle schopností, by tento muž nemohl zastávat vyšší funkci, než-li je pochůzkář u záchodků v metru...

     Naše země se tedy i desetiletí po listopadu 1989 neubírá k demokracii, ale nové totalitě, kde budeme všichni pod dohledem státní moci kráčet vstříc nové totalitní světovládě... Necháme-li si to ovšem líbit?

Jan Kopal