Spojené státy:
Nástroj Boží — nebo Bůh?

Stephen J. Sniegoski o theologii říše

1. června 2002, při promoci na US vojenské Akademii ve West Pointu, pronesl náš president projev, který je pravděpodobně nejvýhružnějším projevem od té doby, kdy Bůh řekl Abrahámovi, že se chystá zničit hříšná města Sodomu a Gomoru. Náš president řekl, že země podezřelé z toho, že by se mohly pokusit získat jaderné zbraně budou napadeny Spojenými státy. Americký lid, jak kázal, musí být "připraven k preventivní akci, pokud to je nutné, k ochraně naší svobody a našich životů".

Ale náš president se nedotkl pouze obrany před fyzickým ohrožením, které by některé státy mohly způsobit americkému lidu. Též byl pověřen vyhlásit podporu zodpovědnosti Amerického národa vykonávat kosmickou spravedlnost: [1]

(Kupodivu, ve světle Bushovy doktríny je zahájení války jasným porušením mezinárodního práva: bylo to pokládáno za hlavní zločin nacistického Německa u Norimberského procesu pro válečné zločiny. Mezinárodní právo nečiní žádný rozdíl mezi vnějšími akcemi údajně hodných a těch údajně zlých zemí. Nelze se divit, že Svatá říše americká bude chtít "reformovat" tento právní anachronismus.)

Co činí hrozbu amerických předběžných útoků zvláště zlověstnou je to, že Pentagon Nuclear Posture Review publikovaný v tisku v březnu obsahuje možnost jaderných útoků proti nejaderným národům. V podstatě se zdá, že washingtonský současný postoj opravňuje k tomu, aby státy, které si snaží opatřit jaderné zbraně, bylo oprávněné preventivně sprovodit ze světa. [2]

Přirozeně, američtí vůdci by nepředpokládali, že ostatní země budou napodobovat Spojené státy. Právě naopak. Spojené státy káží jiným zemím bezúhonnost a kontrolu pokud jde o použití síly, u těch zemí, které dosud jaderné zbraně nemají, se nepředpokládá (a nepovoluje) aby je získaly.

Zjevným předpokladem je, že Spojené státy jsou národem s jedinečnou morální autoritou. Nic nemůže být špatné na přehlídce síly všeobecně prospěšných Spojených států, které řádně používají sílu jen na vyměření trestu těm zlým. Vzpomeňte si, že původní název vojenské kampaně proti Afganistanu byl "Operace nekonečná spravedlnost". v té době se ten název zdál patřit na úroveň mateřské školky ve smyslu překrucování, ale teď už se to nezdá tak veselé. Opatrní cizinci by se měli chtít seznámit s kázáním Jonathana Edwardse "Hříšníci v rukách zlého Boha".

Účelem všech těchto amerických aktivit je přirozeně zachování "míru". Jeden si pomyslí, co řekl Tacius o římské politice: "Vytvářejí poušť a říkají tomu mír". S použitím jaderných zbraní může jít o poušť doslovně, když Washington začal křičet: "Hoďte jim tam atomovku pro mír!"

Je těžko uvěřit, že někteří lidé ve světě vystupují proti aroganci Spojených států k nim jako Božích povinnostech, pravomocích a vlastnostech. Ale nás Náš President bere svým obvyklým charakteristickým způsobem: zlí lidé musí přirozeně nenávidět hodné lidi, a proto hodní lidé musí zničit zlé lidi.

Přesto zůstává řada otázek o theologii současné americké zahraniční politiky. Mají země, které Spojené státy označí za "zlé" nějaké vlastnosti, které je odlišují od jiných zemí (jako jsou američtí spojenci), nebo jsou zlí jen proto, že je tak Spojené státy označily? A jsou Spojené státy nástrojem Božím, nebo přímo Bohem? V této souvislosti je provokující myšlenkou, že zlí lidé se dívají na Spojené státy jako na "Zlého satana".

4. června 2002

Stephen J. Sniegoski

Převzato z časopisu Current Concerns

Přeložil Jiří Šoler