Vedení války proti civilnímu obyvatelstvu

1. července publikoval Sunshine Project část zprávy tajného výzkumu pro Pentagon o 'Výhodách a omezeních sedativ pro použití jako neusmrcující techniky'. Množství léků počínaje Valiem až po anestetika a ilegální léky bylo připravováno pro mnoho 'vojenských a civilních' aplikací.

Výzkumná zpráva z 3. října 2000 byla nyní publikována podle amerického zákona. Tomu co vyšlo na světlo je těžké uvěřit: Pentagon zadal studii zkoumající jak mohou být celé populace paralyzovány použitím léků a drog a jak je možno použít lékařství jako nástroj mučení. Podle plánů mají bý použity léky jako zbraně, např. ve formě techniky mikro-zapouzdření, která používá granule s minimálním množstvím účinné látky obalené vytvrzenou skořápkou. Je dopravena na zem, obálka je rozlomena nohama a účinná látka je uvolněna. Zpráva též uvádí psychoaktivní žvýkačky a lízátka s obsahem Fentanylu, který je normálně používán k léčení dětí při vážných onemocněních. Ale Pentagon má být vybaven léčivy, jejichž vedlejší účinky jsou tak závažné, že už nejsou předepisovány. Nyní mají být používány jako zbraně v psychofarmakologické válce. Další předpokládané zbraně jsou 'klubové drogy' jako je 'znásilňovací droga' GHB, kterou používají sexuální násilníci k tomu, aby jejich oběti byly povolnější. Další hrůznou metodou je přidávání drog do zdrojů pitné vody k jejich kontaminaci.

Zpráva též diskutuje vývoj léků vhodné pro určité části populace. Autoři zprávy se nezastavují ani nad myšlenkou vystavení hladových uprchlíků těmto látkám. 'Výzkumná zpráva' pečlivě označuje lidi různých názorů jako psychologicky vyšinuté.

Celá populace nebo celé etnické skupiny mohou být uvrženy do stavy letargie, odpočítány nebo odstraněny pomocí této chemické palice. Je to neslýchaný útok na lidskou důstojnost a lidská práva. Jeho celý způsob myšlení ovšem plně odpovídá nové americké strategii, která je v rozporu s mezinárodním právem. Jejím primárním cílem není v případě války zasažení vojenských sil nepřítele, ale civilního obyvatelstva. Je zvrácení politické vůle lidí za pomoci psychofarmakologických látek a potom jejich rozdrcením mocenskými bagančaty druhem 'velikosti' vysněné západními spojenci?

Po celém světě se musí strhnout pokřik proti těmto bezskurpulózním ambicí moci. Na jak velké opovržení lidstvem máme žaludek? Nová knížata moci si přejí mít své subjekty jako poslušné nástroje ve svých rukách, kdykoliv k dispozici, se slabou vůlí a též kdykoliv k vyhlazení.

Tyto plány jsou skutečně alarmující a lidé ze všech částí světa musí povstat na svou vlastní obranu a rozšířit zprávy o těchto plánech. Velká media jsou dosud umlčována o této věci. Nedávno Rusové umísťovali některé disidenty do psychiatrických zařízení a rozvraceli je pomocí psychofarmak. Když se to stalo známým, Rusové byli označkováni, že zachází s disidenty nelidským způsobem.

Mají hlasy disidentů zůstat potichu po celé Evropě, zatímco Američané schvalují stejné procedury proti celé populaci, proti celám městům, celým regionům a celým etnickým skupinám?

Eva-Maria Foellmer

Převzato z časopisu Current Concerns

Přeložil: Jiří Šoler

Poznámka překladatele:

Jak vidíme, Dr. Mengele byl ve srovnání se Američany úplný břídil. Lze se pak divit, že tito lidé si tak dobře rozumí s nelidskými "humanisty" v čele České republiky, jako je Václav Havel a jeho katani? Vždyť zneužívání psychiatrie proti disidentům nebylo typické jen pro Rusy a komunisty, totéž dělají i jejich chartističtí soudruzi. Viz např. zde nebo zde. Lze se divit, že potom psychologové z rozhodnutí Strany kladou uchazečům o práci tak intimní dotazy jak je popsáno v tomto článku? Třeba výsledky jejich výzkumu budou popsány v nějaké podobné zprávě, možná i pro téhož zadavatele.

Lidé, bděte!