Je aktivní vlastenectví - terorismus

Do nedávné doby téměř nepoužívané slovo - terorismus, se stalo téměř přes noc "módním hitem" politiků světa a jejich "hlásných trub" - sdělovacích prostředků, které především nesou vždy největší vinu na zkreslování skutečnosti dle přísloví: "Zloděj křičí - chyťte zloděje"!

Slovo terorismus, jak známo, pochází od základu teror, tedy hrozba násilím, zastrašování či hrůzovláda a to za účelem dosažení nějakého cíle, převážně politického nebo ideologického. Ale už málokdo si všímá, že i tento výraz - terorismus, je dnes permanentně zneužíván pro zakrytí neschopnosti nebo naopak - všeschopností politiků jako účelová nálepka všem aktivním odpůrcům jejich zločinného vládnutí!

Začalo to případem WTC a pokračuje přes Afghánistán, válečnickou hysterií proti Iráku a dalším státům, až k oné, nedávné události v moskevském divadle, kdy se stalinista Putin projevil v plné nahotě svých rudých učitelů, včetně svého "moderního vzoru" - amerického prezidenta Bushe.

Ale každý vzdělaný člověk ví, či by měl vědět, že je nutno rozlišovat co je skutečný terorismus a co se tzv. terorismem jenom účelově nazývá pro zmatení té méně vzdělané části veřejnosti! Podívejme se tedy na několik názorných porovnání co je pravý, zločinný terorismus, hodný nejvyššího odsouzení a co je naopak - vlastenecký, aktivní odpor proti vládnímu či státnímu násilí, který by měl být hoden nejvyšší úcty a obdivu!

Asi nikdo nebude pochybovat, že zločinným terorismem je napadení státu či více států aktem válečné agrese a zřízením agresorovy - krutovlády na dobytém území jako v případě hitlerovského Německa nebo španělské genocidy indiánských národů staré Ameriky. Pak existuje te­rorismus tzv. vnitřní, tedy násilí vládnoucí oligarchie proti vlastnímu národu, jako např. stalinský bolševismus či komunistická "železná opona", nemluvě o polpotovské genocidě Kambodže.

Rovněž známe terorismus - mafiánský od AI Caponeho, Kosa Nostru, Rudé brigády, Eskadry smrti, Světlá stezka, atd., včetně spornější organizace typu IRA a ETA. Žel, terorismus většího a lépe vyzbrojeného státu proti jiným, není minulostí, ale smutnou realitou dneška, jak nám předvádí USA v dlouhé sérii posledních let od rozpadu SSSR napadením Jugoslávie, atd. atd. s tichým souhlasem Ruska!

Proto si také Putin mohl dovolit se souhlasem USA zase agresi v Čečensku, kde si počínal jako Hitler v Lidicích, systémem genocidy a spálené země tak, že prvním cílem bombardování byla městská knihovna a archiv v Grozném, aby byla nejdříve zničena historická paměť celého národa s celým rodokmenem! Stalinista Putin evidentně nedával v leninské škole pozor, když se probíral Leninův spis o Sebeurčení národů, kde je mimo jiného psáno: "...že, národ, který se rozhodne vystoupit ze svazku národů na základě svobodné vůle jeho občanů, tak může kdykoliv učinit, aniž by mu v tom bylo násilím zabráněno jiným či jinými národy ve svazku národů"!!! A Čečenci přece takovým samostatným národem jsou, kulturně, nábožensky i etnicky, tak proč jim zločinec Putin upírá jejich právo na svobodu a samostatnost?! Jejich boj za svá práva a svobodu tedy není žádný - terorismus, ale vlastenecký odboj!!! V případě Čečenska lze hovořit pouze o - terorismu ruském, který Putin svým krvavým masakrem v moskevském divadle jenom opět dokázal, obětováním nevinných civilistů, za což, místo odsouzení, sklidil servilní potlesk Západu, včetně uznání či pochopení od českých, politických lokajů! Kolikrát se budu ještě muset do své smrti zastydět, že patřím k národu, kterému vládnou bezpáteřní "vlezřiťkové"?!

Jenom naprostý hlupák a ignorant může nevidět zásadní rozdíl mezi skutečným státním terorem americkým či ruským a jeho odpůrci - vlastenci z řad národů a národností, kteří neváhají položit své životy za svobodu svých zemí! V opačném případě bychom pak mohli považovat všechny příslušníky 1-3 odboje a československé parašutisty i bratry Mašíny - za teroristy!

 

Karel Jachan