Politická kanálie k politické kanálii sedá, rovný rovného si hledá...

V denním tisku byl uveřejněn inzerát KVV ČSSD Praha a Společnosti W. Brandta a B. Kreisheho, který zval na seminář věnovaný odkazu osobnosti (sic) a dílu Dr. E. Beneše.

Protagonisty tohoto semináře jsou dle vytištěných jmen "stars" pražské ČSSD Ing. Jiří Paroubek a JUDr. Petra Buzková za politiky, za akademickou obec prof. Dr. Olivová, Šolle, Kvaček a Kuklík. Co se osob za akademické obce týče, vesměs lidé názorově ČSSD blízcí, či v její prospěch v médiích vystupující.

K osobnosti Dr. Beneše se vyjadřovat nebudu, to umí mnohem fundovaněji a erudovaněji třeba MUDr. Lhotka. Já se zaměřím na osoby tuto akci konající, v její prospěch se aktivizují a jiné determinace, které nelze přehlédnout!

a)
Asi nebude náhodou, že společnost pořádající tuto adorační a v jistém smyslu provokační akci nese jméno dvou evropských socialistů W. Brandta a B. Kreisheho. Tedy politiků, kteří v rámci koexistence West-Ost v 70.letech 20.století (zednářský politický projekt) se tak rádi kamarádily s politickým i lidským hnojem exkomunikovaným z českého prostředí událostmi roku 1968 (opět mocenská hra s kořeny mimo území ČSSR). Mlynář st., Landovský a někteří další svými milostnými či alkoholickými avantýrami v principu destruovali práci čs. exilu z roku 1948 (např. Kobliha). Je opravdu poučné studovat po desetiletém vymývání hlav (1990-2000) publikační činnosti filo-Havlovskou a v principu kryptokomunistické (Mlynář, Sviták, Krejčí atd.) statě, úvahy či studie katolické či protestantsko-konzervativní části exilu (Zelený, Kobliha, dolejší, Kopecký, Kalvoda) a vztah k E. Benešovi.
b)
Ze 4 uvedených osob z akademického prostředí se o dvou mluví velice mlhavě na téma oni a StB. Náhoda?
c)
Velice zajímavé lidské panoptikum patří k politické části pořadatelů a organizátorů. Ano, ozdoby pražské ČSSD, tj. Ing. Jiří Paroubek a JUDr. Buzková. Co říci o prvním, zřejmě noblesní všeho schopný politický "lotr" a oportunista. Muž, který přišel do ČSSD v 90.roce z národně-frontání ČSS, tedy sice oportunní, ale přisluhovač komunistů. Chlap, který je se schopen v drahém obleku a se starosvětském deštníkem procházet a vizážisticky onanovat po Malé Straně, kdy desítky dobrovolníků staví hráze na Vltavě před její kulminací u "NOVOTNÉHO LÁVKY". On a další exot ZHMP - skřet Hvížďala. Prostě hnus! Ta druhá, to je jiné kafe. To, jestli ten první je schopen všeho, tak tato úplně všeho. Ono, co chceme od figury, která si koncem jednoho desetiletí lehne s klientem do postele v hotelu a koncem druhého desetiletí do spacáku ve velínu ČT s jiným jí etnicky i mravně podobnými... Aby Ciccolinna Czech Made byla ministryní školství, to je opravdu meisterstück! Čí a proč? Další kapkou pro voliče ČSSD musí být 105 Kč školného pro dceru Aničku na soukromém lyceu nečeské provenience. Už konečně chápete, vy voličtí oslové, co jsou socialisté zač? Ale co chcete od bílého Žida? Vždyť Le Pen a v jistém smyslu J. Haider je produktem jejich nadutosti, sebestřednosti a pýchy. V politické rovině se jedná o střet etnicko-duchovní nadutosti s národně-konzervativním viděním světa. Mediální Židovstvo nás bude krmit legendou o boji mezi demokracií a populismem...
d)
Proč Dr. Beneš je tak urputně hájenou osobností? Co vedlo V. Havla zjara roku 2002 napsat stať ve prospěch Beneše a tuto "nechat otisknout" ve spřátelených vlivových tiskovinách (Sme, MF Dnes, Gazeta Wyborcza, Magyár Hirlap, Figaro). Proč prof. Rupnik, Bělohradský aj. se, byť implicitně, podílí na ofenzívě proti katolickým či národně-konzervativním politickým silám mimo ČR apod.? Copak bylo předloženo historiky málo důkazů o politické proradnosti a lidské potřebě konat zlo u Dr. Beneše? Ať v prvním exilu (1914-18) likvidace Josefa Düricha, Dr. Vondráka a defraudace tisícovek dolarů, během tzv. I. republiky - likvidace J. Perglera, generála R. Gajdy, J. Stříbrného a těch vyšších důstojníků, kteří nevstoupili do zednářské lóže Bohemia, během II.exilu např. Štefan Osuský, Lev Prchala, za doby presidentování 1945-48 - Dr. Hácha, R. Beran, již uvedení R. Gajda a J. Stříbrný, část exilového vedení NDS a ČSL atd. atd. Vždyť to jsou pomalu desítky osob, které patřily bez ohledu na politickou či konfesní destinaci k elitě národa... Měli ovšem jedno společné - nebyli programově či ideově marxisté či trockisté, nosili převážně česká jména a nepatřili k těm, co připravovali genocidu česko-slovenského lidu ve jménu internacionalismu, kosmopolitismu... Běhá mi mráz po zádech, když si uvědomím, že zločincům stavíme pomníky a hrdinům (M. Dolejší) posíláme na pohřeb fízly nevalné úrovně, ale...

 

V Praze dne 3.září 2002

Jaroslav Vrána