Projev

Dámy a pánové!

Z našeho hlavního města, matičky stověžaté Prahy, se v těchto dnech stal doslova Disneyland pro všechny papaláše z NATO a jejich rozvětvené suity. Kdežto řadový občan se může po centru města pohybovat jen s velkými obtížemi, navíc si ani nemůže být jistý, zda bude puštěn do svého obydlí či zda se při zalévání květin nestane terčem některého z Bushových "Šakalů".

Sdělovacími prostředky jsou nám jako odpůrci NATO ukazováni pouze antinárodní anarchistické formace, kde pod jejich pláštíkem působí spíše kriminální a asociální živly, případně rudá soldateska Grebeníčka juniora. Proti Severoatlantické alianci svůj varovný hlas zvedá i národní pravice, která se obává postupného omezování národní a státní suverenity ze strany NATO a v budoucnu i Evropské unie.

Dovolte mi, abych pronesl několik slov o svém postoji k organizaci zvané NATO, jenž je siamským dvojčetem Evropské unie, jenž obě jsou rodiči stejných deviantních rodičů - globalistů, iluminátů a nových světovládců kráčejících ve šlépějích soudruha Hitlera. Jen prozápadní vrtichvosti typu Václava Havla mohou bezmezně podporovat skutečné záměry těchto organizací a schvalovat jejich agresivní a krvelačnou politiku. Za všechny akce tohoto typu stačí vzpomenout útoku na svrchovaný a nezávislý stát - Jugoslávskou svazovou republiku!

Dodnes se mi vrací ona noc, kdy byly zahájeny útoky na Jugoslávii. Stále slyším zvuk mobilního telefonu, který mě probudil a vzrušený hlas přítele, který mi to oznamoval. Psal se 24.březen 1999. Toto datum nesmí být nikdy zapomenuto, stejně jako se černým písmem do historie zapíše i 12.březen 1999, tedy den vstupu České republiky do NATO.

Američané si stále připomínají svých 3000 mrtvých zabitých při útocích 11.září 2001, ale o mrtvých v Jugoslávii, kteří zemřeli jejich bombami taktně mlčí. Má život srbského občana menší cenu, než-li život Američana? Pro někoho asi ano!

Při agresi NATO proti JSR od 24. března do 10. června 1999 došlo k těžkému provinění proti základním principem mezinárodních vztahu a mezinárodního práva. Všechny dostupné vojenské kapacity NATO byly použity bez mandátu Rady bezpečnosti OSN a též v rozporu s principy zakládajícího dokumentu NATO. NATO způsobily velké ztrátu na životech, humanitární a ekonomickou katastrofu. Tragické následky na životní prostředí nebyly ohraničitelné časem ani teritoriem. V intenzitě, rozsahu vojenských sil a následcích se jedná u největší a nejvíce drastickou agresi od ukončení druhé světové války. Nad územím JSR bylo uskutečněno 25 200 letu a svrženo 25 000 tun bomb.

Ženy, děti, starci, pasažéři z autobusů a vlaku, kteří se nacházeli též na mostech, byli zabití. Celkem 21500 osob bylo zabito, z toho 30 % dětí, a více než 14 000 osob bulo zraněno, z toho více než 40 % dětí.

Obytné čtvrti, mostu, silnice, dálnice, ropné rafinérie, chemická zařízení, obchody, televizní a rozhlasové stanice byly těžce poškozeny nebo zničeny. Mnoho zdravotních a vzdělávacích institucí, kulturních památek, kostelů, klášterů bylo srovnáno se zemí. V souladu s původními odhady přesahují materiální škody 100 miliard US dolaru.

Z dnešního pohledu představuje agrese NATO proti JSR zločin proti míru a humanitě a zločin genocidy. Vláda JSR podala stížnost k Mezinárodnímu soudu v Haagu proti členským státům NATO, které se podílely na bombardování teritoria JSR, včetně systematických útoku na civilní obyvatelstvo a civilní objekty. Došlo k velkému poškození životního prostředí a použitím munice s ochuzeným uranem, kazetových bomb a grafitových bomb, došlo k porušení příslušného článku konvence "O genocidě", destrukci životních podmínek a fyzické likvidaci celé nebo části národnostní skupiny.

Skutečné záměry NATO v Jugoslávii potvrzuje i velitel francouzských vzdušných sil v NATO generál Joffret, který v jednom z publikovaných rozhovorů uvedl: "Vzdušné síly dostaly rozkaz zničit život v Srbsku".

V průběhu ozbrojené agrese NATO vůči Svazové republice Jugoslávii byly nasazeny letouny A-10, které mimo veškerou pochybnost byly vyzbrojeny střelami s ochuzeným uranem. Podle informací jugoslávské armády bylo více než 50 000 střel s ochuzeným uranem vypáleno na 100 hustě osídlených oblastí v srbské provincii Kosovo a Metochije. Dále bylo použito 3000 - 5000 kazet s ochuzeným uranem v 8 oblastech mimo provincii. z nichž 6 se nachází v regionu Prešeyo a Rujanovac (1 poblíž Vranje a l na úterní Černé Hory). Jugoslávští představitelé provedli detailní vyšetřování všech oblastí mimo provincii a uvedli. že kontaminace dosáhla 23~ 000 Rq/Kg ( 1 Rq = rozpad 1 atomu za I s), což více než 1000krát překračuje maximálně povolené hodnoty. Kontaminované oblastí byly označenu a probíhá další vyšetřování mužných následků.

Americké ministerstvo obrany zakázalo publikovat informace o oblastech a množstvích munice s ochuzeným uranem na území JSR. V dopise z 19. července 1999 P. Sullivanovi uvádí výkonný ředitel NGWRC, že ředitel Joint Staff mu zamezil přístup k informaci s odůvodněním. že: "Zprávy vztahující se k operacím s použitím ochuzeného uranu na území bývalé Jugoslávie jsou ve vyšetřování Mezinárodního soudního dvora. Jakákoliv odpověď může mít nyní dopad na zájmy USA v této proceduře."

Na žádost generálního tajemníka OSN K. Annana, představitel NATO - generál C. Rohertson, ve svém dopise ze 7. února 2000 potvrdil, že na území provincie Kosova a Metochije bylo použito při více než 100 náletech přibližně 31 000 střel s ochuzeným uranem (což je ekvivalent l0 tun ochuzeného uranu) a připojil mapu s 28 oblastmi s konstatováním, že "v tomto okamžiku nelze přesně určit každou oblast, kde byla munice s ochuzeným uranem použita". (Nebylo řečeno, proč je to nyní nemožné, ani kdy to bude možné, jestliže ani v červenci 1999 to nebylo možné.) Následně po publikování této informace mluvčí Pentagonu uvedl, že střely s ochuzeným uranem "nejsou nebezpečné pro životní prostředí ani nepředstavují žádné významné ohrožení zdraví"

Nicméně USA znají samy nejlépe účinky nasazení munice s ochuzeným uranem v případě dlouhotrvajících operací a následky na budoucí generace. Na základě mnoha studií provedených po válce v Zálivu americkými institucemi, částečně též Army Environmental Policy Institute (Armádní institut pro životní prostředí), bylo nezpochybnitelně prokázáno, že ochuzený uran kontaminuje životní prostředí a trvale negativně působí na populaci - způsobuje růst nádorů, zničení imunitního systému, neurologické problémy, respirační problémy, poškození ledvin, mužské a ženské reprodukční defekty, novorozenci se rodí s deformace, atd.

Ochuzený uran je radioaktivní a chemicky toxický nevyužitelný odpad jaderného průmyslu. Podle výzkumů americké armády míra otravy vdechnutím ochuzeného uranu je závislá na velikostí a rozpustnosti tohoto oxidu. V závislosti na množství, rozsahu a rozpustnosti tohoto oxidu může být přímý vliv velmi variabilní, avšak aerosol takto vzniklý postihuje velkou část (od 50 do 96 %) dýchacího ústrojí. Ukládá se v plicních sklípcích a dále působí na plíce a zde se dostává do krevního oběhu a postihuje další orgánu. Ochuzený uran oxiduje v lidském těle a dostává se prostřednictvím krevního oběhu do kostí. ledvin, lymfatických uzlin, svalů, varlat a do mozku, čímž způsobuje poškození ledvin, rakovinu plic a kostí, respirační poruchy, vyrážky na kůži, neurokognitivní poruchy, poškození chromozómů a novorozenecké defekty.

Následku ochuzeného uranu jsou trvanlivé (poločas rozpadu je 4,5 mld. let) a jeho chemická a radiologická toxicita nemůže být snížena. Jestliže je vdechnut nebo absorbován prostřednictvím vody nebo potravy, nemůže byt odstraněn z těla jinak, než vlastní smrtí. Navíc hrozí výskyt rakoviny a leukémie v době mezi 5 - 30 lety, ochuzený uran způsobuje genetické mutace, nádory a neplodnost. Je faktem, že většina ochuzeného uranu kromě provincie Kosova a Metochije byla použita v ohlasu Preševa a Bujanovace, kde je velká albánská populace. Tento fakt vyvolává otázku, zda nebylo cílem kromě zničení Srbů také systematicky zničit přicházející generaci Albánců, jejíž porodnost je jedna z největších ve světě: podle údajů z roku 199a je porodnost v Srbsku minus 3 promile. ve Vojvodině (autonomní oblast Jugoslávie) a centrálním Srbsku minus 0,3 promile, zatímco plus 17,2 promile v provincii Kosovo a Metochija (což představuje polovinu hodnoty dosahované v Albánii).

Spojené státy se pokusily ospravedlnit použití munice s ochuzeným uranem jako účinné protitankové zbraně. Je faktem, že 30 000 - 50 000 střel s ochuzeným uranem bulo použito v provincii Kosovo a Metochije. přičemž pouze několik tanků jugoslávské armádu bylo zničeno, což potvrzuje pravděpodobnost předchozích domněnek o možném cíleném působení na hustě osídlenou oblast. Nejdůležitějším důvodem pro použíti ochuzeného uranu je, že se vyrábí z vedlejšího produktu vznikajícího při výrobě paliva do jaderných elektráren a je velmi nákladné tento odpad bezpečně skladovat. Spojené státy proto umístily velké množství nebezpečného odpadu na území jiných států. Nekontrolované umístění tohoto radioaktivního odpadu může způsobit nebezpečné zamoření Evropy.

O zločinech NATO se vyjádřila i francouzská herečka Brigitte Bardotová, jejími slovy mi dovolte zakončit i můj projev:

Skandalizovaná jsem touto nepřípustnou válkou, pro kterou neexistuje ani jeden důvod. Stydím se, že jsem Francouzka a že jsem proti své vůli odpovědná za opovržlivé chování mé vlády vůči našim evropským bratřím. Obdivuji statečnost Srbů a jejich postoj vůči tak nespravedlivé a hloupě koalici západních vlád... Podporuji a vždy budu podporovat ty, kteří bojují za svoji zem, svoji identitu, svoji viru, svůj národ a svoji tradici. Srbové, obdivuji vás!

 

Praha 22.11.2002

Jan Kopal