Úvodník

Vážení čtenáři, omlouváme se vám za výpadky ve vydávání našich internetových Národních listů, doufáme, že do budoucna budeme směřovat k periodicitě, kterou bychom rádi striktně dodržovali.

Další změnou a v jistém smyslu i novinkou je naše oproštění od vazeb na Národně demokratickou stranu. Jsme tedy listem nadstranickým, vlasteneckým a otevřeným všem bez výjimky, kteří mají zájem a chuť něco říci k naší přítomnosti, budoucnosti, ale i minulosti. Není v této souvislosti ani vyloučena změna našeho listu, aby se někdo naším krokem necítil být poškozen.

Uvítáme všechny, jenž mají zájem posílit náš redakční kolektiv a přispívat do našeho listu bez ohledu na jejich stranickou příslušnost či názorovou orientaci. Pro nás je jediným hlediskem zájem Vlasti a Národa vyjádřený heslem "NIC NEŽ NÁROD!"

Jan Kopal