Tematický seriál:

Velký bratr Tě vidí

V minulém čísle jsem uvedl kritiku neserióznosti některých kritiků možného zneužití informačních technologií k potlačení základních svobod a důstojnosti člověka. V tomto čísle uvádím několik pramenů, které naopak ukazují, že problém sám je zcela aktuální a seriózní a několik konkrétních důkazů o tom, že v současnosti pracuje v USA řada institucí na metodách narušování lidského soukromí, centralizované evidence a rozpoznávání lidí na dálku.

Po pádu komunismu v Evropě jsme naivně věřili, že studená válka skončila a nastane doba svobody a harmonických vztahů mezi lidmi. Bohužel skutečnost nám ukazuje, že opak je pravdou - koncentrace moci do rukou malé skupinky lidí ve Spojených státech amerických zahájilo novou éru neokolonialismu, ukazuje se, že zatímco komunistické teorie o budování šťastné budoucnosti všech lidí zklamaly, jejich kritika kapitalismu a imperialismu, ať nám to dnes zní jakkoliv směšně, byla zcela oprávněná a že současný vývoj totalitního myšlení naplňuje jejich nejhorší představy. Bohužel, dochází k naplňování těch nejčernějších předpovědí George Orwella z jeho novely nazvané 1984.

Nabízí se srovnání s jinou evropskou totalitní ideologií 20. století, s nacismem. Pokud si přečteme např. knihu jejího hlavního ideologa Adolfa Hitlera Mein Kampf, přesvědčíme se, že základy jeho ideologie, zejména jeho rasismus, byly zcela primitivní, proto by se politický systém na něm založený musel zhroutit ještě rychleji než komunismus, kdyby nebyl přímo vojensky poražen. Naopak současné totalitní směry plně využívají současného vědeckého a technického pokroku a proto by mohly být trvalejší. Kromě toho na rozdíl od nacismu a komunismu aspirují na skutečnou světovládu, proto bude chybět onen prvek konkurenčního prostředí, které by vytvářelo k tomuto systému konkurenci a dokazovalo jeho zrůdnost, proto by takový systém mohl přetrvat mnohem déle. Nemluvě o tom, že vzhledem k rostoucí schopnosti lidstva k vlastnímu sebezničení by to mohl být systém poslední, po kterém by se vývoj Země vrátil někam do třetihor či starší doby, kdy na ní nežily podobně škodlivé druhy jako je homo sapiens.Seriál je inspirován uvedeným článkem Jeffa Koyena a doplněn materiály z internetové stránky Úradu pro informační bdělost http://www.darpa.mil/iao; o jejich autentičnosti se můžete kdykoliv přesvědčit. Obrázky jsou převzaty z této stránky a stránek, na které odkazuje.Jiří Šoler

 

Znak Úřadu informační bdělosti; použití symbolu svobodných zednářů je `čistě náhodné'

Vševidoucí oko

Představte si, že jste si právě koupili jednoduchou letenku do Istanbulu. Ne zpáteční, protože uvažujete o cestě z Turecka ještě dále do Asie. Slyšel jste o možnosti vyučovat v Číně a tak zkoumáte vízová omezení. Možná že budete cestovat přes Indii. Prohlížíte letové řády, chcete si zapamatovat něco o místních měnách, koupíte si jednu nebo dvě jazykové příručky. Navštívíte svého lékaře, aby Vás očkoval proti žloutence a dal vám nějaká antibiotika. Dáte do pořádku svůj bankovní účet a prodáte auto.

To je normální postup pro někoho, kdo se chystá na delší cestu. Jsou to běžná a soukromá rozhodnutí. Ale když je vezmete jako celek, můžete se dostat ze "evidenční limit" a upozorníte nově vytvořený americký Úřad informační ostražitosti, který provede "soustředěné hlášení" Ministerstvu obrany. Hodinu potom, kdy nastala "sledovaná událost" nebo "byl překročen evidenční limit" budete pokládán za původce potenciální teroristického útoku. A je na vás jako na podezřelou osobu založen aktivní záznam v rámci Programu informační ostražitosti, který si drží nejdůkladnější databázi na světě, z níž není úniku.

Podle vysloužilého admirála Johna Poindextera pomůže monitorování a dokumentace aktivit každého Američana USA vyhrát válku proti terorismu. Minulý týden během předkládání Zákona o vnitřní bezpečnosti byla kongresem dána Poindexterově vizi Totální informační bdělosti (Total Information Awarness, TIA) zelená. A tak Úřad pro informační bdělost (Infomrmation Awarness Office, IAO) zahájí zanedlouho vývoj tohoto systému pro Ministerstvo obrany.

Před třinácti lety byli adm. Poindexter - Reganův poradce pro národní bezpečnost - a Oliver North, dvě klíčové figury ve skandálu s Iránskými Contras; prodali rakety Iránu a podporovali smrtící komanda v Nikaragui. V roce 1990 byl Poindexter shledán vinným z pěti těžkých zločinů při obelhávání Kongresu a křivých výpovědí pod přísahou. Obvinění byla posléze stažena, ale ne protože by nelhal, ale byla mu přiznána imunita při jeho svědectvích.

A tento muž má mít na starosti sestavení největší databáze v historii lidstva. Tak tento muž bude definovat onen "evidenční limit". Toto bude muž, jehož agenti budou podávat ona "soustředěná udání", která mohou před vaše dveře poslat federální úředníky se zatykačem.

- - -

Šest týdnů po útocích 11. listopadu na New York City a Washington D.C. schválil Kongres zákon Patriot, oficiálně známý jako USAPATRIOT (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism - Sjednocení a posílení Ameriky zajištěním odpovídajících nástrojů potřebných pro zastavení a zabránění terorismu). Byl schválen Senátem 99:1, když Wisconsinský senátor Russ Feingold jediný hlasoval proti. A v té době Feigold prohlásil, že "není pochyb, že pokud budeme žít v policejném státě, bude jednodušší chytat teroristy ... Ale bude to země, ve které budeme chtít žít?"

Zoia Hornová si to nemyslela. V roce 1972 se ve svých 54. letech stala první knihovnicí v USA, která byla uvězněná za obranu práva svých patronů na soukromí. Byla uvězněna 20 dní za to, že odmítla svědčit při procesu s Harrisburgem Sevenen, který byl obviněn za plánování položit několik výbušnin ve Washingtonu D.C. a únosu Henryho Kissingera jako protest proti americkým vojenským akcím v Jihovýchodní Asii. Obvinění bylo staženo, když hlavní svědek prokurátora se ukázal jako nespolehlivý a nedůvěryhodný. Hornová byla propuštěna.

Před třiceti lety to byl případ Hornové. Neexistoval žádný zákon, který by dovoloval vládním úředníkům prohlížet knihovní záznamy. Ale nyní podle odstavce 507 zákona Patriot jsou knihovníci povinni shromažďovat informace o výpůjčkách a Internetu na požádání Ministerstva spravedlnosti. Jako odpověď uvedlo srpnové vydání časopisu Americal Libraries" (Americké knihovny) že Asociace Amerických knihovníků prohlašuje "budeme potřebovat tak statečné knihovníky, kteří odmítnou vypovídat a raději půjdou do vězení.

Zoia Hornová by se tak stala Rosou Parksovou knihovníků, pokud budou dostatečně stateční. Yale, Columbia, Princeton a další univerzity již vyhlásily podporu těchto vyjádření a zdůvodňují, že jejich ochota by zastrašila zahraniční studenty Podle vyjádření University v Illinois prohledala FBI od 11. září již 10% amerických knihoven.

Zákon Patriot se též týká  knihkupců. Odstavec 215 požaduje, aby každý americký knihkupec poskytl na požádání přehled o nákupech zákazníků. Některé nezávislé obchody odpověděly tím, že již nevedou záznamy, které by propojovaly nákupy zákazníků s číslem kreditní karty a tak podstatně znesnadnily vazbu mezi zbožím a zákazníkem.

Nové mocenské nástroje vlády jsou ostudně drženy v tajnosti pod hrozbou sankcí. Pohlížejí se na ně tak, že se jich týká Zákon o zahraniční výzvědné obezřetnosti z roku 1978 a zákon Patriot dovoluje vydání zatykače tajným federálním soudem ustaveným před dvaceti lety. A Ministerstvo spravedlnosti odmítá diskutovat o tom, jak je tato nová moc uplatňována, s kýmkoliv - včetně Kongresu.

V protikladu s americkým ústavním právem na presumpci neviny, tyto zatykače nevyžadují důkazy zločinnosti - jenom to co Ministerstvo spravedlnosti označí jako podezřelé chování. Úřad generálního prokurátora požaduje pouze potvrzení, že obviněný je součástí probíhajícího vyšetřování, které chrání USA "proti mezinárodnímu terorismu nebo podloudné výzvědné aktivity". Knihovníci a knihkupci mají přísný zákaz říci komukoliv, že od nich byla požadována informace.

A to je teprve začátek.

- - -

Spojené státy zavedly mezinárodní žargon nazývaný "prostředí asymetrického boje". Tradiční model války předpokládá soupeře, kteří si jsou pokud jde o sílu přibližně rovni. Národ proti národu, armáda proti armádě. Ale "válka proti teroru" je asymetrická, což znamená obrovskou nerovnováhu mezi oběma soupeři.

V asymetrickém konfliktu jsou ztráty obvykle pokládány za chybu výzvědných služeb, ne armády.  To není překvapivé. 11. září přineslo značné návrhy na změny v aparátu mezinárodní bezpečnosti.

Již v tomto roce generální prokurátor John Ashcroft ohlásil vytvoření systému Terrorism Information and Prevention System (Systém infirmací aprevence terorismu) - operace TIPS - jako součásti Zákona o vnirřní bezpečnosti. Podle webové stránky Federal Emergency Management Citizen Corps (Občanské sbory pro federální mimořádné stavy) se TIPS stane "celonárodním programem, který dává milionům amerických řidičů, listonošů, vlakovým průvodčím, lodním kapitánům, pracovníkům služeb a jiným formální cestu pro oznámování podezřelé teroristické činnosti". Řádní občané se tak dostávají do "unikátní pozice posloužit jako další oči a uši pro vynucení zákona", kteří budou trénováni, aby "vyhledávali podezřelé a potenciálně teroristické aktivity".

A tak třináct let po skončení studené války vyzývá americký generální prokurátor americké občany, aby se trénovali v bdělosti a ostražitosti a donášeli na sebe navzájem.

Poslední léto předpověděla aktivistka vynucování zákonů Ruth Goldsteinová předpověděla, že TIPS může potenciálně získat každého 24. Američana. Jak píše, "USA bude potom mít vyšší procento občanských informátorů, než jich měla bývalá NDR prostřednictvím tajné policie STASI."

Pod tlakem skupin občanů za občanskou svobodu a dalších dohlížejících organizací vedlo vůdce parlamentní většiny Richarda K. Armeyho k vyškrtnutí s tohoto zákona.

A tak na místo těchto drastických návrhů se zrodil návrh ještě drastičtější.

- - -

Nazývají to vytěžováním dat (Data mining); prosíváním monstrózních kup sena hledají ukryté jehly. Před deseti lety si mohly firmy provozující dálkové obchody roční vyhodnocení nákupních stvrzenek v místních supermarketech, aby z nich mohly extrapolovat velikost rodin, velikost příjmů a nákupní tendence. V té době platily společnosti vyhledávací zařízení k vyhodnocování svých proužkových reklam v Internetu spolu s odpověďmi na závažné otázky. A jedním z nejlépe střežených tajemství internetových společností byla souvislost mezi objednávkami a reklamami.

Vytěžování dat není ani nové ani novátorské, ani dosud nikoho příliš neohrožovalo. Každý opatrný technický knihovník používal vytěžování dat společnosti k odhadu použitelnosti aplikací. Nejnemorálnější bylo využití technik cíleného obchodu pri posílání hromadné pošty a automatických telefonních volání před volbami starostů těsně přede dnem voleb. Jako nezbytný faktor moderního života nebylo nikdy vytěžování dat použito k masové mobilizaci (v USA - pozn. překladatele).

Stejně ani myšlenka na to, aby americká vláda špehovala své vlastní lidi, není nová. Jak FBI tak CIA již léta používá k plnění své úlohy ochrany Američanů prostřednictvím pečlivě zdokumentovaných programů studené války jako CIONTELPRO a operace CHAOS.

Nebo vezměme 40 let starý Úřad pro národní bezpečnost (NSA), největší z amerických výzvědných organizací, jejížb existence byla držena v tajnosti až do roku 1969, kdy David Kahn publikoval The Codebrakers (Luštitelé kódů). Od spuštění operace Minaret v roce 1969 NSA založila sledovací seznam amerických protiválečných aktivistů a bojovníků za občanská práva. Podle eseje Christiana W. Ericsona "Securing Cyberspace" (Ochránci kybernetického prostoru) NSA zachycovala poštu mezi americkými občany a skupinami "v souladu s požadavky FBI, CIA, tajné služby jiných agentur". Předtím operace Shamrock byla zodpovědná za odposlouchávání všech telefonních hovorů vedených prostřednictvím Western Union, ITT a RCA.

Nic z toho neskončilo se studenou válkou. Program Carnivore agentury FBI může shromažďovat pole "komu:" a "od koho:" z elektronické pošty podobně, jako tradiční sledování "trap and trace" telefonů (zachyť a sleduj) může shromažďovat páry čísel "volaný:" a "volající". Projekt Echalon NSA běžící v partnerství s britskou, kanadskou, australskou a novozélandskou vládou pokračuje v lovu na podstatné části všech civilních spojovacích linek na Zemi.

Mnozí občané v noci klidně spí v domnění, že jimi zvolení úředníci dělají to nejlepší pro zajištění jejich národní bezpečnosti, a že oběti které to může působit -ať už vědomě nebo ne - k tomu přispívají. A že škody působené tímto vměšováním a nepohodlím jsou nutným zlem v boji proti kriminalitě.

Vytvoření Úřadu informační bdělosti by mohlo být tím momentem, kdy máme tuto svou důvěru přehodnotit.

- - -

 Americký Senát schválil Zákon o vnitřní bezpečnosti převážnou většinou hlasů 19. září 2002. Sněmovna representantů ho schválila v červenci. Jakmile bude podepsán presidentem, bude ustaven Ministerstvo vnitřní bezpečnosti spojující dohromady 22 existujících agentur zaměstnávajících 170 000 vládních úředníků; jeho očekávaný roční rozpočet je 35,5 miliard dolarů. Je to největší státní reorganizace od roku 1940, kdy bylo vytvořeno Ministerstvo obrany sloučením Ministerstev války a námořnictva.

Původní Zákon o vnitřní bezpečnosti předložený Kongresu měl 40 stránek. Schválený zákon má 484 stránek. Jen několik senátorů či jejich poradců mělo čas si promyslet jeho obsah a promyslet jeho důsledky. Slovy senátora za Západní Virginii Roberta Birda, je to "monstrózní kus legislativy" a "jeden z kusů legislativy s nejdalekosáhlejšími důsledky, jaké jsem dosud viděl".

Byrd byl jedním z devíti senátorů, kteří si dovolili hlasovat proti. Jeho výrok před kolegy byl ostrý: "Řekněte Americkému lidu, že chtějí být bezpečnější až přijmeme tuto mystifikaci. Měli bychom říci lidem pravdu: Nebudou o nic bezpečnější".

A v tomto projektu byla zastrčena mystifikace Admirála Poindextera: Program informační bdělosti s plánovaným ročním rozpočtem 200 milionů dolarů a projektem Úřadu informační bdělosti, úřadem Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA, Agentura pro pokročilé obranné výzkumné projekty). DARPA je výzkumná a vývojová základna Ministerstva obrany a je odpovědná za takové projekty, jako byl Internet a neviditelný bombardér.

200-milionový diagram: funkční schema systému TIA

Vytvořením programu Úřadu pro informační bdělost (IAO) bude zastřešeno vytěžování dat na nejvyšší úrovni pod jedním mohutným společným deštníkem. Ministerstvo obrany chce fízlovat každou jednotlivou transakci občana v obchodě a na jakémkoliv počítači kdekoliv. Americká federální vláda chce monitorovat též každou vnitrostátní cestu, jak je dokumentována automatickými mýty na národních dálnicích.

IAO bude nyní tyto informace propojovat a činit závěry ze zdánlivě nesouvisejících aktivit: větší výběry z banky, legální nákupy střelných zbraní, jednosměrné letenky do zemí Středního východu. Během hodiny učiní IAO z těchto vágních a nedůvodných podezření předmět stálého záznamu a snad i základ pro soudní předvolání.

Někteří mají stále tendenci pokládat IAO za rozumné opatření národní bezpečnosti, kterých se průměrný Američan nemusí bát. 5. září upozornila reportérka Wall Street Journalu Stephanie Milesová na tvrzení harvardského profesora práva Jonathona Zittraina, že "pokud nechcete být zlý, je nepravděpodobné, že [ty nové síly] po vás půjdou".

Běda profesoru Zittrainovi, až se se sám najde na listině podezřelých osob IAO.

- - -

Úřad pro informační bdělost je pouze jedním z několika úřadů DARPA. Je to Tactical Technology Office (Taktický technický úřad), Defense Sciences Office (Obranný vědecký úřad), Advanced Technology Office (Úřad pokročilých technologií) a Information Exploation Office (Úřad pro využití informací), jehož logo nese jeho poslání: "Pochop, využij, vykonej a naplánuj".

Další nebezpečná americká mandelinka

IAO je zdaleka nejhorším technickým ohrožením ze všech těchto úřadů. Jeho program je napěchován nebezpečnými vědecko-technickými pohádkami:

Doufejme jen, že datovým zdrojem pro testování Systému biologické bdělosti nebude naše Česká kotlina namísto Bělehradu

Bio-bdělost: Detekuje biologické patogeny co nejdříve než ve srovnání s tradičními metodami. Monitorováním takových "netradičních zdrojů dat" jako jsou "před-diagnostická lékařská data" a "živočišných stráží" - posíláni kanárků do ohrožených uhelných dolů - Fáze IV zavede "prototyp systému biologické bdělosti ... vytvořeného pro městskou aglomeraci vojenského zájmu a demonstrovaný demonstrovaný řadou polních experimentů injekcí reálných biologických událostí do datových proudů reálného času ve zkoumaném systému".

Nehumánní identifikace lidí - aplikace principů veterinární medicíny na člověka

Identifikace osob na dálku: Vývoj "automatizovaných biometrických informačních technologií k detekci, rozpoznávání a identifikaci osob na velkou vzdálenost." Využívá "multispektrální infračervené a viditelné systémy rozpoznání obličeje" ve spojení s plánovanou technologií rozpoznání kroku. HumanID má "umožnit rychlejší, přesnější a neomezenou identifikaci lidí na dostatečnou vzdálenost.

Taková schemata byla použita i pro identifikaci `teroristů' při summitu NATO

Genoa: Program bdělosti vypracovaný spol. Syntek Technology v době, kdy tam byl adm. Poindexter vicepresidentem. Má "poznat rozhodovací systém člověka a být nástrojem porozumění složitým argumentům". Genoa II má "dovolit lidem a počítačům přemýšlet společně v reálném čase o složitých problémech" s použitím "inteligentních agentů, umělé strojové inteligence, asociativních pamětí, neuronových sítí, rozpoznávání předloh ... a biologicky inspirovaných algoritmů".

Hlavním nebezpečím programu Genoa je, že vytvoří umělou inteligenci vyšší než její duchovní otcové

Kritici se obávají, že IAO bude usilovat o integraci všech těchto  různorodých programů - největší světové databáze, ve světě nejefektivnější identifikační systém lidí, ve světě nejefektivnější protokol komunikace mezi člověkem a počítačem - a že to povede k všemocné a vševidící bestii jakou si kdy futuristé dokázali představit.

Kdy nějaký podobný program zjistí, že největším pozemským biologickým škůdcem je Člověk?

Jsou snad paranoidní? Nebo se chtějí opravdu chytit do křížku s atypickou sci-fi?

Dokonalý bude až ten program, který tohoto škůdce vyhubí nebo alespoň zažene do zoologických koncentračních táborů

- - -

Historicky zahajují válku vlády pro příležitost zvětšit svou moc a dohled. Vyčerpané a válkou zjizvené obyvatelstvo často požaduje, nebo přinejmenším toleruje v zájmu národní bezpečnosti. Prvá světová válka vedla k posílení FBI, Druhá světová válka dala vyklíčit CIA. Studená válka nám přinesla NSA a Echelon.

Současná válka  vede k další koncentraci federální moci a zavádí nové dlouhodobé nástroje na fízlování občanů.

Před dvěma lety společnost Applied Digital Solutions  oznámila, že překročila "překvapivě novou hranici digitální revoluce". Připravili na trh Digitálního Anděla (strážného? - pozn.překladatele), řadu injekčně vpravitelných biologicky stabilních mikročipů, které by mohly, mimo jiné, dovolit sledování člověka pomocí Globálního pozičního systému GPS. Jako demonstraci 30. října 2000 byl pohybujícímu se subjektu měřen puls a tělesná teplota, předána na Internet a předvedena skupině vzrušených analytiků na Wall Streetu, členům vládních a vojenských úřadů, včetně Obchodního tajemníka Normana Mineta.

Slova o novém produktu  zabrnkalo na struny některých služeb a způsobilo malý kravál mezi skupinami ochránců lidských práv varujících před mikročipem mikročipem, "který téměř nejde vyjmout". Výrobci změnili svůj slovník, začali hovořit o implantátech, které je možno nosit.

O necelý rok později, týden po 11. září , nabídla společnost Applied Digital Technology nabídla svou náramkovou verzi Digitálního anděla hasičskému sboru města New York a Americkému ministerstvu dopravy a navrhla zařízení pracující s GPS pomohou při vyhledávání a záchraně lidí.

Snad vzpruženi dobrou publicitou, rychle znovu zavedli implantovatelný mikročip Tentokrát ho nazvali VeriChip. Nové zařízení má velikost zrnka rýže a je pokryto polymerovým pláštěm patentovaným jako BioBond, které mu brání klouzat kdekoliv po těle, obecně na zápěstí. Americká Administrativa potravin a léčiv prohlásila, že nebude regulovat jeho použití, pokud nebude používáno k lékařské diagnostice.

Minulý měsíc nonprofitní sdružení založené ve Washingtonu D.C. pořádalo kulatý stůl, aby diskutovalo využití VeriChipu jako implantátu pro povinný federální identifikační systém.

Před dvaceti lety bylo horlivě akceptováno povinné snímání otisků prstů dětem díky únosům, ke kterým došlo počátkem 80. let; rodiče nakonec ochránili svoje děti před polštářkem s barvou. Richard Sullivan z Applied Digital Solutions byl citován při návrhu, že VeriChip by pomohl nalézt ztracené děti. Několik milionů koček a psů - a též ptáků a ještěrek - bylo pro identifikační účely očipováno, jak jsme daleko od rodičů chránících zápěstí svých dětí?

Zdá se exotické, že někdo dovolí někomu jinému injektovat mikročip do jeho či jejího těla. A přesto již přes 20 lidí se tomu dobrovolně podvolilo, včetně rodiny Jakuba na Floridě, které byla provedena implantace před šesti měsíci. VeriChip v jejich ramenech nesou záznam jejich lékařské historie. Podle zprávy CBS Evening News tito "medicínští pionýři" věří, že čip je může zachránit v případě nehody.

Ale to se neděje jen v Americe. 17. listopadu sdělovala zpráva z Observeru, že britská vláda uvažuje o implementaci mikročipů usvědčeným pedofilům. Chip nebude jen udávat jejich polohu, ale i stav jejich nervů a strach aby předešli útokům. Hovořilo se též dlouho o konspiracích takového typu, jako že princ William je očipován od 12. let.

Osm latinskoamerických zemí vyjádřilo oficiální zájem o VeriChip, stejně jako vláda Číny. Podle WorldNetDaily, společnost Applied Digital Solutions již otevřela výzkumnou a vývojovou laboratoř v Šen Ženu, hospodářské zóně nedaleko Hong Kongu. Její partnerství s Čínskou technickou firmou poskytne, podle slov Sullivana, "hlavní zařízení, vybavení a pracovní kapitál k výrobě, propagaci a distribuce naší produkce do tří severovýchodních provincií Číny.

Není překvapující, že společnost Applied Digital Solutions slintá nad možností očipování 1,3 miliardy Číňanů. Je těžko myslet na větší a tolerantnější trh.

- - -

 Samy o sobě, žádný z těchto vývojových směrů nebortí základy společnosti. Korporace monitorují naše nákupy a usměrňují svou reklamu už přes 50 let. Vláda nás fízlovala dříve než NSA postavila svůj prvý počítač a měla přístup k vaší poště dříve, než vznikl pojem "dot-com".

Rozdíl je v tom, že před schválením Úřadu pro informační bdělost Kongresem nás jako následující akci vláda ignorovala. Ale IAO představuje stálé a povinné pozorování a sledování od kolébky do hrobu.

Časy se vyvíjí, od varování tzv. paranoických extrémistů o něco vážněji. Tzv. jednočipová Webové stránky varují: "nenechte nikoho, za žádnou cenu, aby vám injektoval čip do zápěstí." A autor začne vysvětlovat, jak může být čip zneužit k sledování každého člověka na palnetě.

Ještě nedávno těmto lidem nikdo nevěřil. Patnáct měsíců po začátku "války proti terorismu" začínají vypadat jako proroci.

 

Jeff Koyen

Prague Pills, 29. prosince 2002

 

 

Jaké je myšlení IAO?

Extrémně pravicoví křesťanští fundamentalisté již vědí, že president George W. Bush je řádným členem Illuminátů, elitářské organizace, o které tvrdí, že je zodpovědná za zavádění Nového světového pořádku, ale též nositeli satanského poslání cestou otroctví. Vědí, že půdorys Washingtonu D.C. má tvar ohromného zednářského symbolu. A vědí, že přinejmenším 20 nadnárodních korporací, jako je Disney, Procter & Gamble a Texaco je pod kontrolou svobodných zednářů.

Teorie konspiračního typu již vědí, že Illumináti  již kontrolují světové události přinejmenším od zformování jejich společnosti 1.května 1776. A když se zednářský a rosikruciánský symbol vševidoucího oka známý též jako Horovo oko objevil mezi jmény presidentů na dolarové bankovce, bylo to oznámením, že USA jsou připraveny uvést ve skutek to, co archeotypní moderní okultista Aleister Crowley nazývá věkem Hora. Vševidoucí oko bylo navrženo presidentu Franklinu D. Roosveltovi jeho zemědělským tajemníkem Henry Walacem, svobodným zednářem 32. stupně.

Zastánci obou táborů napsali stovky knih a vytvořili tisíce webových stránek rozpitvávajících to, že Illumináti vytvářejí Nový světový pořádek a zotročí světovou populaci za účelem ... ano za jakýmkoliv účelem, který si dovedete představit.

Korporace pravidelně vkládají miliony dolarů na vymýšlení nových výrobků a nových značek pro ně. Ale jakým peklem musí asi být myšlená Úřadu pro bdělost? Použitím vševidoucího oka pro to, co se má stát největší a nejúplnější databází soukromých věcí lidí, jakou svět kdy viděl?

Možná, že myšlenka světové totalitní vlády není tak vzdálená, jak se může zdát. Možná, že bychom se skutečně měli obávat vlády, která použije tak vykřičený symbol na 200 milionový program bdělosti, ať už jsou to Illumináti nebo ne.

Mimochodem IAO je základní formulky Aleistera Crowleyho při magických iniciacích a je často zmiňována v původních materiálech týkajících se jak Oka Horova, tak Věku Horova. 

 

Jeff Koyen

Prague Pills, 29. prosince 2002

 

 

Údržba pravdy?

Uveďme ještě několik plánovaných cílů z internetové stránky http://www.darpa.mil/iao:

Strojový překlad a analýza jazyků, bohužel sloužící hlavně k fízlování lidí

Na základě inspirace články předchozího autora a stránkami IAO zpracoval

Jiří Šoler
Pokrok nebo horor,

aneb dvě strany jedné mince

Když jsem se prvně připojoval ke stránce http://www.darpa.mil, musel jsem si nostalgicky vzpomenout na samé počátky Internetu, kdy se síť jmenovala ARPAnet a navrhla jí právě tato organizace (to písmeno D jako Defense označující příslušnost do resortu obrany asi získala později). Počítačová a informační síť původně plánovaná pro protivzdušnou obranou USA se ukázala jako dosud nejúspěšnější počítačová síť, která se rozšířila do celého světa a využívají ji stovky milionů lidí. I proto se na všechna fakta uvedená v předchozích článcích nemohu dívat jen se strachem, ale zejména jako k obrovským výdobytkům technického pokroku dvacátého století - vždyť lidská invence vložené během posledních padesáti let do počítačové inteligence překoná tvořivost snad několika posledních staletí, i když kavárenští povaleči to asi neocení. Záleží jen na nás, zda tato technika povede zejména k obohacení našeho života nebo naopak k zotročení lidstva v rukou několika despotů. Bohužel jak ukázal vývoj posledních patnácti let v naší vlasti, nebývá vždy očekávání lepšího příštího a šťastných zítřků naplněno a často zdánlivý pokrok vede jen k naplnění mocenských ambicí několika despotů, případně loutek v rukách těch v pozadí. A nezáleží to ani tolik na vědcích a technicích, jako na politicích a celé společnosti, na tom, co si nechá líbit a jaký prostor jim ponechá. Ale právě k tomu potřebují samozvané světové "elity" vytvářet totalitní vlády. Jejich ideálem je poslušný loajální občan, který "drží hubu a krok" a nechá si vše líbit.

Zvládnutí epidemií a biologických škůdců, zlomení jazykových bariér, to jsou věci, o kterých již lidstvo po staletí sní. Určitě nikdo nebude mít nic proti tomu, když pacient s nemocným srdcem bude u sebe nosit namísto nemotorného zařízení malý mikročip, který umožní na dálku snímat a analyzovat chod jeho srdce a tím umožní lékařům prodloužit jeho život. A jako turista bych určitě ocenil malý náramek velikosti hodinek, který by mi umožnil kdykoliv ověřit vlastní polohu a v případě akutního nebezpečí přivolat pomoc. Nepatřím ani mezi fundamentalistické křesťany, abych vedl permanentní válku se Satanem a jeho posly - svobodnými zednáři a Illumináty. Mám strach o přírodu, ne o Boží stvoření. Přesto mám pro jejich obavy pochopení.

Konečně i metody identifikace mohou sloužit dobrým cílům. Tak identifikace dobytka v chlévě usnadní např. evidenci nadojeného mléka a ovládá krmné dávky podle pravidel, které znají odborníci a já jim do toho nechci mluvit. Pro ochranu ohrožených živočichů žijících ve volné přírodě byla uzavřena mezinárodní konvence CITES, která požaduje čipovou identifikaci jedinců odchovaných v zajetí a tak znesnadňují odběr nových exemplářů z volné přírody, který by způsobil nebo urychlil jejich vyhubení. Konečně, není tomu trochu podobné označování divokých ptáků kroužky, jak to provádějí ornitologové již nejméně století a zatím tím ptactvu příliš neublížili.

Konečně, když se někomu ztratí jeho psí miláček, nelze asi nic namítat proti tomu, když si ho najde pomocí čipové identifikace, i když falešná humanita uplatňovaná místo na lidi na domácí miláčky je spíše zhoubou současné civilizace. Ale tragedie začíná tehdy, když tyto praktiky uplatnitelné na mrtvé zboží či zvířata jsou uplatňována proti lidské svobodě a důstojnosti. Vždyť ne biologické a technické rozdíly, ale zejména etický přístup bylo vždy tím, co odlišovalo přístup společnosti a jejích disciplín, například medicíny, k věcem, ke zvířatům a k lidem. I když i přístup k přírodě, k prostředí, k surovinám a ke zvířatům vyžaduje určitou etiku, je v tomto případě na místě spíše péče o rostlinné a živočišné druhy, o lokality a stanoviště, o biodiversitu a zachování přírodních celků než uplatňování individuálních práv, ta jsou vyhrazena pro člověka. I když jak člověk tak příroda jsou nenahraditelní.

Případ také ukazuje, kam vede ryze tržní hospodářství s absencí jakékoliv etické dimenze. Firma, která vyvine podobný produkt ho usiluje prodat za každou cenu a pro jakýkoliv účel. Pokud nejsou tržní mechanismy regulované nějakou morální autoritou, potom vedou společnost zodpovědnou za jejich vývoj a výrobu k nutnosti hledat pro svůj produkt jakékoliv využití, bez ohledu na to, zda je v souhlasu s těmi nejzákladnějšími principy lidství. A tak společnost Applied Digital Solutions hledá cestičky nejen k etickému využití svých čipů, ale je ochotna nasadit všechny páky na očipování pokud možno všech lidí na Zemi, ale přinejmenším celé miliady Číňanů. Právě takové společnsti stály a stojí v pozadí těch nejstrašnějších režimů, těch nejstrašnějších válek, jsou ochotny financovat vše včetně zločinů proti lidskosti a zločinů proti míru. Co je proti tomu vytunelování majetku desetimilionového národa, jaké jsme zažili během posledních let.

Na rozdíl od Američanů nemusí nikdo Čechům vykládat, jak takové hrubé narušování soukromí vypadá a jak se při něm člověk cítí. Známe dobře, jak někdo v době vlády komunistů prodal nábytek nebo se jen začal učit jazyky, někdo se už postaral, aby se to strana a vláda dověděla, a několik let se potom nepodíval snad ani do NDR. Stačilo se nevhodně vyjádřit ve společnosti "dobrých" kamarádů a už měl člověk na krku výslechy a soudní potahování. A velký Bratr měl své lidi v každé hospůdce, v každém domě, v každé partě lidí. Stačilo málo, aby člověk překročil "evidenční limit" a měl utrum nejen v normálním životě, ale uzavřela se před ním možnost využít své schopnosti a kvalifikaci v zaměstnání, následovalo "soustředěné hlášení" (lidově spíše udání) a člověk se uplatnil maximálně v kotelně, pokud ovšem ne přímo ve věznici. A to si prosím nepleťte s fešáckým kriminálem pro profesionální disidenty a práskače. A nedělejte si iluze, že ta doba skončila; měl jsem možnost to zažít jak za vlády komunistů tak za vlády chartistů a není z čeho vybírat, pouze ti současní vládci to dělají elegantněji. A často s využitím stejných lidí.

Jsou tu i horší zkušenosti z padesátých let, ale zejména z doby okupace, kdy překročení "evidenčního limitu" skončilo v lepším případě v koncentračním táboře, v horším přímo na popravišti. A to nejen v Evropě, např. po útoku na Pearl Harbor tak končili i etničtí Japonci v USA. Přesto při srovnání se současnými propagandisty a dezinformátory (dnes PR - public relations) byli jak komunisté tak nacisté pouzí žabaři. Josef Goebels je dnes sice klasikem tohoto oboru, ale i jeho přístup byl ve srovnání s celými vědeckými ústavy v USA přístupem amatéra. Když dokázal Adolf Hitler zblbnout celý německý národ velmi primitivním rasismem odpovídajícímu diletantskému pohledu na lidskou historii (např. neudržitelná koncepce "arijské rasy" a genetické předurčenosti lidí), kam může dovést propaganda založená na vědeckém zkoumání lidské psychiky. Zatímco Hitler pouze intuitivně vycítil, kam může vést masy při svých sugestivních projevech, dnešní světovládci na to mají celé vědecké týmy. A zatímco tento vůdce vystupoval na veřejnosti osobně a neváhal nakonec nést i osobní zodpovědnost (což ovšem nestačí na smytí jejich nesmírné viny), schovávají se současní skuteční vládci v pozadí, jakoukoliv osobní zodpovědnost odmítají a nechají za sebe jednat poddajné loutky.

Přesto věřím, že zdravé jádro lidské populace zvítězí. Tedy to jádro, které se ještě neutopilo v záchvatech dekadence a nezaniká populační implozí. Vždyť každé biologické společenství neschopné vlastní biologické reprodukce musí nutně během několika generací zaniknout. A doufám, že český národ se dokáže z tohoto společenství dekadentní zkázy vymanit a současnou zkoušku šťastně přežije.

 

Jiří Šoler