Zpravodaj vlasteneckých sil

Ročník 2002 číslo

Šéfredaktor: Jan Kopal

Redakce: Milan Dobrovolný, Blažej Dub, Ing. Václav Simmer, RNDr. Jiří Šoler, CSc. a Petr Švec

Externí spolupracovníci: MUDr. Jaroslav Lhotka a Eur. Ing. Dr. Bohumil Kobliha

Názory zde zveřejněné nemusejí nutně vyjadřovat stanovisko a postoj redakce Národních listů. Za obsah článku zodpovídá výhradně uvedený autor. Zveřejňujeme i příspěvky, s  jejichž obsahem se neztotožňujeme. Cenzura je nepřípustná a svoboda slova a projevu je všem občanům zaručena Ústavou České republiky a Listinou základních lidských práv a svobod.

Datum vydání: