MEMORANDUM VLÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY

PŘIJATÉ DNE 8. ÚNORA 2003 ÚČASTNÍKY KONGRESU
MEK – REFERENDA V UCHAZEČSKÝCH STÁTECH –
PODEPSANÝMI NA PŘILOŽENÝCH PODPISOVÝCH ARŠÍCH

Jako účastníci konference vítáme, že o přistoupení dalších států k Evropské unii, bude v uchazečských státech, rozhodnuto referendy. Jsme však přesvědčeni, že vzhledem ke změnám, jež budou spojeny s dalším rozšiřováním Evropské unie, a k prohlubování její integrace do podoby federálního nadstátu, měla by být obdobná referenda konána i ve všech ostatních členských státech. Zároveň požadujeme, aby referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii mělo platnost pouze dočasnou a bylo opakováno, jako krok k ratifikaci definitivních podmínek a stavů, na jejichž základě bychom do Evropské unie vstupovali. Mají-li být referenda  a jejich výsledky nenapadnutelné, je nutné, aby jejich průběh a příprava neměly podobu jednostranné propagace jednoho stanoviska  a obě strany – „ANO“ i „NE“ - měly stejný přístup ke sdělovacím prostředkům, zvláště veřejnoprávní televizi a rozhlasu, a také aby byly rovným dílem poskytovány oběma stranám prostředky z veřejných finančních zdrojů. Nezbytná je i úplnost informací poskytovaných k předmětu referenda vládou a dalšími úředními místy, zvláště pak, aby občané znali plný rozsah a všechny důsledky ztráty suverenity svého státu, stane-li členem Evropské unie.

Odmítáme všechna tvrzení, že členství v Evropské unii je nevyhnutelné. Považujeme je za lživá a za součást manipulace veřejnosti ve prospěch členství v Evropské unii. „NE“ v chystaném referendu by přinejmenším dalo Evropské unii čas, aby si ujasnila, jakou podobu má evropská spolupráce mít. Uchazečské státy musí před svými referendy vědět, jaké společenství je jim nabízeno, zda unie superstátu nebo unie suverénních národních států. Za daných poměrů říkáme vstupu do chystané unie „NE“.

Místo překotného „prohlubování“ evropské integrace a proměny Evropské unie ve federální superstát, vyslovujeme se pro rozvíjení svobodné a rovnoprávné spolupráce nezávislých suverénních států.

V Praze dne 8. února 2003