Nedočkavé vyhlížení EU

Právě těmito slovy by se dalo okomentovat přijetí zákona o volbách do Evropského parlamentu českým parlamentem za situace, kdy jsme vstupu do Evropské unie na hony vzdáleni a sami občané nota bene ani ještě neměli možnost legálně a legitimně na tuto otázku vyjádřit svůj názor. A předvídat předem výsledek referenda je činnost netoliko nepodobná věštění z koule či kávové sedliny.

Možná, že se z jejich strany jedná o pojistku, neb gesto dobré vůle, jimž se chtějí zalíbit mocným z Bruselu. V každém případě i za situace, že budeme do Evropské unie vmanévrováni, se nám neotvírá nějaká velkolepá možnost, kterak dění uvnitř Evropského parlamentu ovlivňovat. Budeme zde v lepším případě pouze v roli statistů či podřadného filmového komparsu.

Ještě, že v EU nejsme a občané budou rozhodovat především svým rozumem a ne na základě kliků s Janem Krausem či Chantall Poulen.

Jan Kopal

1.března 2003