Je opravdu nutné ničit vše, co jde proti proudu, není bolševické (v pojímání bolševismu K. Krylem) povahy či se současné masové a konzumní blbokracii postaví na otevřený odpor?

Až budu jako stařec retrospektivně hodnotit první polovinu roků období 2001-2010, velmi mi ulpí v paměti rok 2002 a zřejmě i první kvartál roku 2003! Proč? Kupodivu nikoliv coby doba sňatku a početí potomka, nýbrž pro řetězec událostí, o kterých zřejmě napovídá české přísloví toliko: čin čertu dobře, peklem se ti odmění... Ale per partes!

1) V dubnu 2002 dovršuji politické prosazení

a)     čestného občanství městské části Praha – Dolní Měcholupy in memoriam 3 osobám uvězněným v 50. letech 20.století

b)     čestného občanství městské části Praha – Dolní Měcholupy in memoriam A. Švehlovi dr. h. c.

c)     zřízení památníčku III. odboje v lokalitě a prvního sui generis na lokalitě – části hlavního města Prahy

d)     udělení čestného občanství městské části Dolní M2choluopy generálnímu řediteli Léčiva, a. s. Ing. Michalovi, 7. managerovi roku 2002

2) Od druhého dne stoupání 900leté vody v Praze působím týden coby dobrovolník pro ObÚ Prahy 1 nepřetržitě. Je nás takových 6-8!

3) Vznáším protest proti činnosti velitele oddělení boje proti extremismu kpt. Kopečnému, zejména proti mediální prezentaci sebe sama. Podávám stížnost na MV proti ad hoc činnosti Magistrátního úřadu hlavního města Prahy při řádně oznámené demonstrace pánů Bc. Kalinovského a Fryče z 11.ledna 2003. Obě moje stížnosti či podněty nesměřují k legalizaci činností politických subverzí (které jsou mi silně protivné), pouze protestuji proti „nadstandardní“ a selektivní činnosti orgánů státu, navíc vyprovokovaných objednávkou jedné skupiny občanů ČR!

4) Publikuji, burcuji a paralelně intenzivním studiem docházím k poznání, že národovecký aktivismus je kromě jiného neefektivní činností z důvodu, že český národ přestal vůli se jako národ chovat a nabízet mu principy nobles oblige a morálku nezištné oběti, je ztrátou času i osobní energie. Ona i volba presidenta ČR je brilantní psychologicko-sociologickou studií kdo Češi vlastně jsou...

Ad. 1) a – c

Velké poděkování předsedy Sdružení bývalých politických vězňů 1948-89 p. Stránského (... stali jste se významem tj. Otevřením památníku 3.odboje lokalitou více jak regionálního významu...), který byl mým hostem 28. 10. 2002 při otevření památníku 3.odboje, velký vděk předsedy exilového vedení AgS V. Vostřeze. Doma – nenávist komunistů z 50.let, trpké mlčení rodin těch, co byli dekorovaní, znehodnocení aktu samolibou žranicí kortesů ODS (lokálních) a jejich poskoků, ignorace místní filiálky KDU-ČSL (rozuměj aktu z 28. 10. 2002), účast exprimátora Koukala je nade vší komentář, žáci ZŠ nebyli ani osvětově informováni... To je konkrétní výsledek 13 let poté, nekolaboruješ, nejsi „in“ – my ti záda zmalujeme!

Ad. 1) d

Předání ceny jsem po formálním úvodu opustil, abych nemusel pozorovat pitvoření se lokálních nul před managerem č. 7 roku 2002 v ČR. Když jsem po 1/2 roce žádal o přijetí na místo vrátného (sic) v a. s. Léčiva, bylo mi sděleno, že nejsem hoden! Při snaze o řešení o řešení problému dál nestojím nikomu 40 kalendářních dní za sdělení skutečností, že „nemám ten správný osobnostní profil“. To jsem před 2 lety psal (byl mi vytisknut) článek v podnikovém časopisu a. s. Léčiva, kde jsme obdivoval jisté navázaní na „baťovskou tradici“ při corporate govert man. On M. Dolejší už v roce 1990 napsal, že politické a ekonomické moci se chopí úzká skupina lidí nevalné mravní a mentální úrovně! Pracovnice sekretariátu ředitele a. s. jsou opravdu ukázkou...

Ad. 2)

Koncem roku 2002 rozděluje starosta Prahy 1 a tajemník ObÚ Prahy 1 lístky na muzikál Krysař (sponzorský dar divadla Kalich) údajně těm, co se zasloužili! Mně to spíš připomíná situaci, že byli obdarovaní všichni, kdo byli první u korýtka, když se nasypávalo... Dodnes jsem neobdržel ani poděkování signované statutárním zástupcem městské části Prahy 1.

Ad. 3)

Bylo mi sděleno (neoficielně) člověkem blízkým státní moci, že mnou popsané aktivity budí velkou nelibost u vyvolených... Já bych jim rád vyhověl, ale mně je bližší duch prof. Dr. Kalvody a jeho dvě stěžejní teze: a) Jsem strážcem bratra svého. b) Na lži nelze stavět! Předpokládám, že vést polemiku s prof. Dr. Kalvodou (byť posmrtně) si uvedení nevolí! Proč? Bylo by to duchovně i intelektuálně nerovné a směšné...

Ad. 4)

Lenost, konzum, nadutost a hloupost, polovzdělanost, nepotismus, klientismus, msta, závist, atheismus masový, mamon, sebestřednost – toť vše zatemnilo skoro 80 % dospělé populace obyvatel ČR rozum. Vztah k Romům – Cikánům, asijské komunitě (Číňané a Vietnamci), k římsko-katolické církvi, bývalým českým Němcům, exilu a politickým vězňům, ale i sobě samým. Vztah ke všem, kteří se odlišují je samostatnou kapitolou. Co si dnes dovolí všechny mutace a konotace posluhů ekonomické moci k osobě bez práce a konexí, to je na další reportáž.

S pozdravem v Kristu

Jaroslav Vrána

P.S.:

Poslední kapkou byl výsledek komunálních voleb v Praze – Dolních Měcholupech. Při 60 % účasti takřka 70 % lokální filiálce ODS. Konkrétní následek spočívá, že starosta Ing. Hagel je starostou (ač v obci již 2 roky nebydlí) a jeho zástupcem muž, který opustil základní školu s údajně jednou dostatečnou z hlavního předmětu. Co dodat? Každá entita má vládu, jakou si zaslouží!