Šaškárna až do konce

Dvě kola prezidentské volby jasně ukázaly, že z volby prezidenta se pomalu stává seriál na pokračování ne nepodobný telenovele mexické či argentinské provenience. Kdy do zahřívacích kol nastupují jen pokusní králíčci a kamikadze všeho druhu, byť o své role mnohdy ani nemají tušení a berou ji až smrtelně vážně (exministr spravedlnosti JUDr. Bureš).

Zpravodajské relace se podobají hlášení o stavu kandidátů na českých tocích, kdy kandidáti se objevují a vynořují s takovou frekvencí, že za chvíli si všichni, kdo chtějí něco na české politické scéně něco znamenat, budou muset této momentálně pochybné pocty dopřát ke klidu svého svědomí a svého nabubřelého ega.

Jedinou stálicí v této hře je Václav Klaus, které ostatní kandidáty převyšuje minimálně svou kultivovaností, důstojností vystupování i svým nezpochybnitelným přehledem a vzděláním. Naopak jej mravně v očích veřejnosti musí diskvalifikovat jeho podíl na ekonomické reformě a zejména pak jejich stinných stránkách naší šedé ekonomiky s neviditelnou rukou patřící zlodějům a tunelářům pod ochranou ODS.

Absurdní divadlo, na které si náš bývalý Hradní pán tak potrpěl coby dramatik, připomínalo také loučení s Václavem Havlem v režii jeho ženy Dáši, která si pozvala své kamarády z hereckého a uměleckého prostředí, aby sehráli frašku zavánějící až parodii. Normalizační herci a signatáři anticharty „vtipně“ předčítali citáty z dobového Rudého práva a přehrávali úryvky z Havlových her a předháněli se v projevech úcty odcházejícímu. Chtělo by se říci, že spíše monarchovi než prezidentovi. Doufejme, že alespoň ten příští prezident bude mužem vzešlým z vůle lidu a člověkem hájícím české národní zájmy, když ten odcházivší byl spíše prototypem kolaboranta!

Jan Kopal

V Praze dne 7.února 2002

Výzva všem mírumilovným lidem aneb „Zastavte šíleného Micky Mouse!“

Vážení přátelé, občané, vlastenci, naši věrní čtenáři, velice rád bych zde vyjádřil svými slovy svůj hluboký odpor a nesouhlas s událostmi dnešních dnů, s plánováním válečné genocidy, válečného tažení na nebohý irácký lid. Tuto agresi, prý za účelem „mírovým“ na světovém poli rozehrála vláda Spojených států amerických v čele s „člověkem“, pánem světa Georgem Bushem, jenž jasně dokazuje zlovůli a zkaženost americké společnosti.

Dokazuje také, jak je nebezpečný mamon a hladovost úzké skupiny lidí pro celý svět. Vše jsem si uvědomil již záhy, když pan Bush jen pár dnů po svém převzetí moci, prosadil těžbu ropy v chráněné oblasti, jednom z posledních koutů panenské přírody na Aljašce. Ne, zde opravdu nejde o přírodu, rodinný podnik Bushových totiž vlastí těžební ropnou společnost, a to je i hlavním důvodem invaze do Iráku. Těmto mocipánům z Ameriky, nejde o žádný mír a bezpečnost, ale o ovládnutí této největší zásobárny černého zlata, zásob ropy a tím i o ovládnutí světové ekonomiky. To znamená získání moci a nadvlády nad nebohými občany mnoha zemí, kultur a ras. To znamená další vměšování a vnucování, tzn. ještě větší a rozsáhlejší amerikanizaci celého dosud relativně svobodomyslného světa. Bohužel někteří reprezentanti naší země, v těchto dnech už naštěstí bývalí, se opět dali na stranu, spíše bych řekl vydali směrem „anální turistiky“, jako pan Václav Havel. Tento muž hlásající léta, že „pravda a láska zvítězí,“ že „je pro mír a proti zbrojení“, se nakonec projevil již při událostech v bývalé Jugoslávii a nedávno se stejně lidsky a člověčensky vyjádřil k řešení situace v Iráku. „Čím víc bomb a zabíjení tím lépe, jen to na ty nebožáky vysypte“, tvrdí tento „posel míru“ pan Havel.

Bohužel není sám, kdo már rád zabíjení. Dalším takto postiženým je náš slavný ministr obrany pan Jaroslav Tvrdík, ten šel dokonce ještě dál, podle něj by se na Irák neměli vysypat jen bomby, ale za „věc“ v Iráku je krásné i pro českého, nejen amerického vojáka zemřít a obětovat tak svůj život na oltář „míru“.

Ale dosti zbytečných řečí, vždyť každý rozumný člověk již toto dávno prohlédl a jemu jasné odkud vítr fouká. A právě proto vyzývám všechny občany k veřejným protestům, proti Spojeným státům a jejich systematické amerikanizaci, okupaci, genocidě, zotročování a útlaku kohokoliv, kdo se jim nehodí do krámu a nepíská jejich zvrhlou notu. Uvědomme si, že zítra se jim může znelíbit třeba naše zemička, že jejich bomby mohou padat právě na naše hlavy, na náš národ, na naši vlast. Vždyť i Irák býval americkým spojencem. Proto žádám všechny rozumné, inteligentní a mírumilovné lidi, kterým není lhostejný osud tohoto národa a celého světa, aby veřejně protestovali proti této zlovůli, jak americké, tak jejich přitakávačů. Kategoricky také odmítáme jakoukoliv účast našich vojsk na této akci a myslím si, že proti je i většina občanů. Vždyť většina z nás se stala nedobrovolnými členy NATO.

Za MO NSJ - Jablonec n. N.,

Petr Červenka, předseda