ÚVODNÍK

Národní listy ve své internetové podobě vstupují do svého druhého ročníku. Činíme tak s vědomím, nezávislých informačních zdrojů s širší názorovou paletou je v této zemi poskrovnu, nebo je jejich čtenářská obec omezená, ne-li přímo marginální. Věříme, že Internet je médiem neomezených možností a do doby vytvoření relevantní národovecké tiskoviny můžeme i my přispět k jejímu suplování.

Nečiníme si ovšem nárok na to, že my jsme ti jediní. Naopak budeme i nadále hledat cesty ke spolupráci s dalšími pokračovateli Karla Havlíčka Borovského, Václava Matěje Kraméria a dalších národních buditelů.

Chceme se teď v první půli tohoto roku zaměřit hlavně na problémy spojené s otázkami vstupu do Evropské unie, neboť vstup do ní je pro nás Bílou horou XXI.století, které bychom rádi zabránili. Dokud je ještě čas...

Usilujeme také o rozšíření počtu našich spolupracovníků a kmenových redaktorů, aby naše listy byly co nejčtenější a nejzajímavější. Věříme, že podoba, kterou Národní listy dostávají vás zaujme a čtení našich novin bude pro vás znamenat obohacení a přínos.

Jan Kopal