Prohlášení Národního Sjednocení k intervenci proti Iráku.

Dnešního dne v ranních hodinách našeho času zahájila vojska  USA, Britanie a Austrálie vojenskou intervenci proti Iráku. Stalo se tak bez vůle OSN  a dotyčné země se neobtěžovaly ani formálním vypovězením války.

Národní sjednocení považuje tento akt za flagrantní porušení mezinárodního práva, Charty OSN i základních pravidel slušného chování v mezinárodních vztazích. Tímto aktem nechceme nikterak ospravedlňovat režim Saddáma Husajna, který se na počátku devadesátých let dopustil stejného agresivního aktu vůči Kuvajtu. Jestliže však tento politik nebyl potrestán tehdy, nemůže se odpovědnost vůči němu vyvozovat dnes. Každý stát a každý národ má právo na svém území si vytvořit taková pravidla života jaká uzná za vhodná. Humanitu a lidská práva nelze vynucovat bombami a zabíjením.

Národní sjednocení nesouhlasí s tím, že parlament a vláda ČR daly k disposici naše území k přeletům letadel a umístění, či přemístění vojsk, které se intervence účastní. Stáváme se tak spolu podílníky na agresi, která je stejně neomluvitelná jako byla agrese NATO proti bratrskému srbskému národu před několika lety. Sama skutečnost, že převážná část obyvatel našeho státu je proti této válce, ukazuje jen na to, jak málo si současná vláda váží mínění našeho obyvatelstva.

Jen právo a úcta jednoho vůči druhému může zajistiti světový mír. Sebekrásnější slova nikdy neomluví zmařené lidské životy.

V Praze, dne 20. března 2003

Mgr. Jan Skácel
předseda strany