Česká rodina - základ českého státu

O tom, že rodina je základním pilířem našeho státu nemůže nikdo pochybovat. Národní sjednocení si to plně uvědomuje a bojuje za zachování české rodiny. Je ostudou českého národa, nechat se obalamutit lidmi kteří podporují morální úpadek naší země. Tito lidé bohužel v naší zemi vládnou.

Není žádným tajemstvím, jak je možné dosáhnout vyšších sociálních dávek. Stačí se například na oko rozvést a peníze z odboru sociálního zabezpečení se přikutálejí. To je klasický případ výsměchu obyčejné české rodině. Doplatí na to opět jen poctivci, kterým nezbývá nic jiného než přežívat. Ano, mladé české rodiny nežijí ale přežívají! Almužna kterou pobírají ženy na mateřské dovolené nepokryje ani potřeby dítěte natož aby zbylo na něco jiného třeba na jídlo o nájmu nemluvě

A co na to naše vládnoucí garnitura?! Myslím, že na tuto otázku není třeba odpovídat, odpověď zná každý sám. Byly doby, kdy narození dvojčat znamenalo veliké štěstí. Dnes, když se někomu narodí dvojčata je to pro rodiče po finanční stránce velice těžké.

Je nejvyšší čas utvořit přijatelné podmínky pro mladé rodiny s dětmi. Klesající porodnost je jasnou výstrahou pro celou společnost. Naši zákonodárci však mají plno jiných starostí. Místo toho, aby vytvořili podmínky pro mladé rodiny a zvýšili tím porodnost, tak se snaží zavléci nás do nesmyslného spolku, který vznešeně nazývají Evropská unie.

Bohužel strašně málo lidí si uvědomuje, že po vstupu do EU bude navěky pohřbena česká rodina, která je už nyní na pokraji zániku. Jak dlouho budou naše děti vyrůstat ve velice skromných podmínkách a obrovské nejistotě? Kdy budou mít mladí lidé jistotu, že uživí sebe a svou rodinu? Odpověď je prostá, tehdy až přijde doba, kdy budou rozhodovat o našem osudu čestní lidé a ne politici bez charakteru. Snad nebude pozdě.

Jiří Smetana, Most