SUDEŤÁCI ANTE PORTAS!

Otevřením agitačního střediska Sudetoněmeckého landsmanšaftu přímo v naší Matičce 100věžaté došlo k další ze série neskonalých provokací a plivnutím do tváří všech pamětníků II. světové války.

Kontaktní kancelář této štvavé kanceláře nemohl otevřít přeci nikdo jiný, než-li vypasený europoslanec z řad CSU Bernd Posselt, jemuž samozřejmě museli sekundovat místní kolaboranti pracující v německém žoldu. Je otázkou, kam zajdou příště? Jak dlouho je necháme provokovat? Kdy už přeteč ona pomyslná číše trpělivosti? Já věřím, že už brzy a pak pojedou a bude otázkou, zda se zastaví už v Bavořích, nebo zda za nimi nakonec jen žbluňkne na mořském dně oceánu?!?

Jan Kopal


Poznámka redakce:Nejhorší na tom je, že tohoto národního pohřbu se zůčastnili i dva čeští senátoři: Pánové Ruml a Mezihorák. Doufejme, že to páni voliči zohlední v příštích volbách.