Nepatrná hrstka lidí přemohla spojené řady obrněných, poněvadž byla přesvědčena o své pravdě. Tehdáž byly pravdy dvě, Evropa a my, a ta Evropa byla bledá a zsinalá a černý prapor s rudým kalichem vlál jim nad hlavou. Vzpomínaje, uvědomte si, čím jsme tehdáž byli. Tu jdeme mezi mohylami vítězů a ne po hrobech pobitých

Internetovou presentaci Národních listů najdete na adresách:
http://narodnilisty.wz.cz (včetně připravovaného čísla) a
http://narodnilisty.tripod.com (s povinnými reklamními titulky)